Ιουν
27

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Τρία εκ. ευρώ για δράσεις πολιτικής προστασίας
Εκτύπωση

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}

Με κονδύλια από το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020», η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

 

Την «ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας και των δομών καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών», χρηματοδοτεί με το ποσό των 3.000.000 ευρώ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

Η σχετική πρόσκληση δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ε.Υ.Δ. της Περιφέρειας Ηπείρου, με δυνητικούς δικαιούχους το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και την Περιφέρεια Ηπείρου (Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας).

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο, στη βελτίωση της δυνατότητας εκτίμησης του κινδύνου καταστροφών, στην αποτελεσματικότερη προετοιμασία των δομών και του πληθυσμού και στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης κινδύνων.

Αναλύεται σε επιμέρους παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας και δομών καταπολέμησης δασικών πυρκαγιών, όπως:

- Ανάπτυξη συστημάτων συγκέντρωσης διάσπαρτων πληροφοριών, ανάλυσης και αξιολόγησης πιθανού κινδύνου, παροχής επεξεργασμένης πληροφόρησης στους αρμόδιους φορείς διοίκησης και έγκαιρης ειδοποίησης πληθυσμού στις εκτιμώμενες περιπτώσεις

- Εκπόνηση και επικαιροποίηση ειδικών περιφερειακών σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές

- Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και κατάλληλου εξοπλισμού εκπαίδευσης αρμόδιου στελεχιακού δυναμικού και πολιτών

- Αναβάθμιση επιχειρησιακών δυνατοτήτων πυροσβεστικού σώματος και δομών πολιτικής προστασίας Περιφερειακής εμβέλειας με την προμήθεια οχημάτων, εξοπλισμού αντιμετώπισης κινδύνων, εξοπλισμού επικοινωνιών κ.ά..

Η υποβολή προτάσεων αρχίζει στις 2 Ιουλίου και ώρα 8:00 π.μ. και ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος