Ιουν
27

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Με αλλαγές και… εκπλήξεις το τελικό σχέδιο συγχώνευσης
Εκτύπωση

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 2.4px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 2.4px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'; min-height: 15.0px} li.li1 {margin: 0.0px 0.0px 2.4px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'} ul.ul1 {list-style-type: disc}

  • Κατατέθηκε από τον υπουργό Παιδείας, στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή το οριστικό σχέδιο νόμου - Κυριότερη αλλαγή αυτή της «κατάργησης» του ΦΠΨ - Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών παραμένει μόνο του σε σχολή, δημιουργία Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας στην Ηγουμενίτσα

Με… αλλαγές και… εκπλήξεις κατατέθηκε από τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής το τελικό σχέδιο νόμου για τις συνέργειες μεταξύ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίου Πανεπιστημίου - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Το Σχέδιο Νόμου θα κατατεθεί, προς συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, αφού πρώτα γίνει η επεξεργασία του Σχεδίου στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και αφού στη συνέχεια θα σταλεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να εκδώσει την έκθεσή του.

Το σχέδιο νόμου, τονίζει το υπουργείο Παιδείας σε ανακοινωθέν, εντάσσεται στη στρατηγική του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και είναι αποτέλεσμα της συναίνεσης της πανεπιστημιακής κοινότητας και των ακαδημαϊκών κριτηρίων που τέθηκαν ως απαραίτητη προϋπόθεση για το εγχείρημα.

Λαμβάνοντας υπόψη διαβουλεύσεις των αντίστοιχων ακαδημαϊκών χώρων, το υπουργείο Παιδείας συγκρότησε δύο επιτροπές, μία για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου και μία για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στις οποίες συμμετείχαν μέλη των πρυτανικών αρχών και ΔΕΠ των Ιδρυμάτων και κατέθεσαν ομόφωνα πορίσματα.

Το σχέδιο νόμου, σημειώνει το υπουργείο, οδηγεί στη συγκρότηση ισχυρών Ιδρυμάτων, ικανών να πρωταγωνιστήσουν όχι μόνο στη χώρα αλλά και διεθνώς, να χαράξουν τη στρατηγική τους για τις επόμενες δεκαετίες με νέα επιστημονικά πεδία και νέα Τμήματα, ικανά να προσδώσουν στο κάθε πανεπιστήμιο κύρος και δυναμισμό.

Τα πανεπιστήμια συστήνονται από τον Οκτώβριο του 2018 και η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 καθώς θα ενταχθούν στο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2019.

Οι βασικές αλλαγές του τελικού Σχεδίου, έχουν να κάνουν αρχικά με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, το οποίο παραμένει μόνο του σε σχολή μετά τις αντιδράσεις της Καλών Τεχνών.

Επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία η ίδρυση στην Ηγουμενίτσα Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, ένα Τμήμα που θα ξεκινήσει, υπό όρους, να λειτουργεί από το… 2020!

Η κατάργηση του ΦΠΨ

Ωστόσο η σημαντικότερη ίσως ανατροπή που φέρνει το τελικό Σχέδιο Νόμου έχει να κάνει με το γεγονός πως διασπάται η Φιλοσοφική Σχολή, αφού ιδρύεται αφενός αυτόνομα τμήμα Ψυχολογίας που πάει στη σχολή Κοινωνικών Επιστημών, αφετέρου καταργείται πρακτικά η κατεύθυνση Παιδαγωγικής του ΦΠΨ και το τμήμα μετονομάζεται σε τμήμα «Φιλοσοφίας».

Συγκεκριμένα το άρθρο 6 του νόμου προβλέπει τη μετονομασία του τρίτου τμήματος της Φιλοσοφικής σε «τμήμα Φιλοσοφίας» με τη λειτουργία του να ξεκινάει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Επίσης, οι φοιτητές - φοιτήτριες που έχουν μπει στο τμήμα από το 2016 και μετά, εντάσσονται σε ένα από τα δύο τμήματα (Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας), ως εξής:

α) Οι φοιτητές των κατευθύνσεων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Φιλοσοφίας

β) Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τμήματος ΦΠΨ που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εντάσσονται σε οποιοδήποτε εκ των δύο τμημάτων, μετά από δήλωση προτίμησης και απόφαση της Συγκλήτου. Η δήλωση υποβάλλεται εντός προθεσμίας που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και δεν ανακαλείται.

Γ) Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και όσοι εκ των φοιτητών της παρ. 10 δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΦΠΨ και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο.

Η μετάβαση και οι Σχολές

Όπως επίσης αναφέρεται, από την 1η Οκτωβρίου ως την 31η Αυγούστου 2022 λειτουργεί το Συμβούλιο Μετάβασης, στο οποίο συμμετέχουν ο νυν πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου και οι αντιπρυτάνεις του, καθώς και ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του Πανεπιστημίου.

Ο νυν πρύτανης του ΤΕΙ θα συμμετέχει στο πρυτανικό συμβούλιο, ως ένας, πρακτικά αντιπρύτανης, καθώς και στη Σύγκλητο, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου εκεί.

Έτσι, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται οι εξής Σχολές:

α) Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Άρτας,

β) Σχολή Γεωπονίας, με έδρα την πόλη της Άρτας,

γ) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων,

δ) Σχολή Μουσικών Σπουδών, με έδρα την πόλη της Άρτας.

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

β) Τμήμα Λογοθεραπείας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

γ) Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

δ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την πόλη της Πρέβεζας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,

ε) Τμήμα Μουσικών Σπουδών, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικών Σπουδών,

στ) Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

ζ) Τμήμα Γεωπονίας, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας,

η) Τμήμα Ψυχολογίας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

θ) Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.

ι) Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας,

ια) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή.

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύονται οι εξής Σχολές:

α) Σχολή Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου,

β) Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας.

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύονται τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Εθνομουσικολογίας, με έδρα την πόλη του Ληξουρίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών,

β) Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος,

γ) Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος,

δ) Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λευκάδας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,

ε) Τμήμα Τουρισμού με έδρα την πόλη της Κέρκυρας το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,

στ) Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.

Στην κορυφή των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ανακοίνωσή της έκανε χθες γνωστό πως το Ίδρυμα, στην παγκόσμια λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων CWTS Leiden Ranking 2018 το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατατάσσεται πρώτο μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με βάση το κριτήριο PP(10%) (δείκτες αναγνωρισιμότητας εργασιών με κανονικοποίηση ως προς το μέγεθος της ερευνητικής μονάδας).

Στα επιστημονικά πεδία των Μαθηματικών και της Πληροφορικής καθώς και των Επιστημών Υγείας το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατατάσσεται επίσης στην 1η θέση.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση στηρίζεται σε στοιχεία των δημοσιεύσεων του διεθνούς επιστημονικού ιστολογίου «Web of Science». Η αξιολόγηση Leiden εκτιμά την επιστημονική απόδοση 938 μεγάλων πανεπιστημίων απ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Χρησιμοποιώντας αυστηρή μεθοδολογία με πολλαπλούς βιβλιομετρικούς δείκτες, η αξιολόγηση έχει σκοπό να παρέχει έγκυρες εκτιμήσεις για την επιστημονική απήχηση των Πανεπιστημίων διεθνώς.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την ανακοίνωσή της, συγχαίρει όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τη συμβολή τους στη συγκεκριμένη σημαντική διάκριση του Πανεπιστημίου.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος