Ιουλ
11

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Και στη μέση… ο υπουργός Παιδείας
Εκτύπωση

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}

Εκ διαμέτρου αντίθετη η προσέγγιση του ΤΕΙ Ηπείρου με αυτήν του Πανεπιστημίου στις παρατηρήσεις που απέστειλε η Σύγκλητος

 

Η αναμενόμενη παρουσία του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου στη Σύνοδο των πρυτάνεων των πανεπιστημίων της χώρας το Σάββατο στην πόλη των Ιωαννίνων, αναμένεται με ενδιαφέρον για το πολυθρύλητο Σχέδιο Νόμου με το οποίο το ΤΕΙ Ηπείρου απορροφάται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Το ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς υπάρχει, γίνεται όμως μεγαλύτερο, επομένως το ίδιο ισχύει και το ενδιαφέρον, γιατί στο πλαίσιο της διαβούλευσης και κατάθεσης προτάσεων και επισημάνσεων από τα δύο Ιδρύματα, έχουν προκύψει διαφορές, που εάν δεν επιλυθούν, τότε το εγχείρημα κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα.

Εκτός και αν η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας επιλέξει να κινηθεί από τον δύσκολο δρόμο της υλοποίησης των αποφάσεων, που έχει ήδη λάβει αγνοώντας τις επισημάνσεις των δύο Ιδρυμάτων. Το πόσο εύκολα διαχειρίσιμο όμως είναι αυτό, είναι κάτι που δε μπορεί κάποιος να το πει με βεβαιότητα, ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή, που οι επισημάνσεις και προτάσεις των δύο Ιδρυμάτων κινούνται σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση μεταξύ τους.

Έτσι, μετά την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τα 13 σημεία διαφωνίας, η Σύγκλητος του ΤΕΙ Ηπείρου απέστειλε το δικό της κείμενο παρατηρήσεων στο υπουργείο Παιδείας. Όπως και σε αυτό του Πανεπιστημίου, η Σύγκλητος του ΤΕΙ επισημαίνει, ότι η αναμόρφωση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ήπειρο είναι ένα ώριμο αίτημα, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου, και για αυτό απόλυτα αναγκαίο.

«Κομβικό σημείο και πυρήνα της φιλοσοφίας του σ/ν αποτελεί η διαπίστωση ότι οι ακαδημαϊκές μονάδες που συγκροτούν σήμερα το ΤΕΙ Ηπείρου και το προσωπικό τους έχουν εν τοις πράγμασι κατακτήσει status ισοδύναμο/ισότιμο των πανεπιστημιακών», αναφέρεται αρχικά.

Οι παρατηρήσεις

Η σύσταση θέσης αντιπροέδρου του ΕΛΚΕ (παρ. 3), για τον νυν πρόεδρο του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ηπείρου, και του Συμβουλίου Μετάβασης (παρ. 4 και 5), το οποίο συγκροτείται από τις υφιστάμενες πρυτανικές αρχές του ΤΕΙ Ηπείρου και τον αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων του πανεπιστημίου, αποτελούν απαραίτητες μεταβατικές ρυθμίσεις για την ευχερέστερη και ταχύτερη υλοποίηση στην πράξη του όλου εγχειρήματος. Έρχεται να θεραπεύσει δε, έστω και μερικώς, ζητήματα εκπροσώπησης που προκύπτουν από την άρνηση υλοποίησης εκ μέρους του ΥΠΠΕΘ του αρχικού αιτήματος του ΤΕΙ Ηπείρου για μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των νέων πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου σε χρόνο μετά τη συνένωση των δύο Ιδρυμάτων. Η απόδοση δικαιώματος ψήφου στη Σύγκλητο στον πρόεδρο του Συμβουλίου Μετάβασης θα λειτουργήσει ενισχυτικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Συμπληρωματικά της παρ. 4 του άρθρου 2, θα πρέπει να προβλεφθεί η διοικητική ανασυγκρότηση των υφιστάμενων Σχολών στις οποίες εντάσσονται νέα Τμήματα, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμετοχή και εκπροσώπηση των Τμημάτων αυτών και του προσωπικού τους.

Η Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών να ονομαστεί Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών να ονομαστεί Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ώστε να αντιστοιχεί σε διεθνώς παραδεκτό και αναγνωρισμένο γνωστικό πεδίο

Το υφιστάμενο προσωπικό και οι υποδομές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ να ενταχθούν άμεσα και αυτοδίκαια στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, η εκπαιδευτική λειτουργία του οποίου θα πρέπει να νομοθετηθεί ότι εκκινεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Προς τούτο, ανάλογα πρέπει να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και της περίπτωσης ηη’ της παρ. 2 του άρθρου 4.

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών να ενταχθεί στα Τμήματα πενταετών προπτυχιακών σπουδών, για λόγους εναρμόνισης με τα άλλα ομότιτλα πανεπιστημιακά Τμήματα.

Το προσωπικό

Στο άρθρο 4 ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία ένταξης στη νέα πανεπιστημιακή δομή κάθε κατηγορίας προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο ΤΕΙ Ηπείρου.

Ειδικότερα, οι παρ. 2 έως 8 πραγματεύονται τη διαδικασία ένταξης των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ στα νέα πανεπιστημιακά Τμήματα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ιδίως δε τις διατάξεις του Ν. 4521/2018, ο οποίος αποτελεί το νεότερο και ειδικότερο νομοθέτημα που προβλέπει επακριβώς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία μετάβασης από το καθεστώς του μέλους ΔΕΠ ΤΕΙ σε μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου αντίστοιχης βαθμίδας. Κάθε άλλη ρύθμιση, υπακούοντας προφανώς σε ελιτίστικες λογικές και παρωχημένες αντιλήψεις, πέραν του γεγονότος ότι θα ήταν αμφιβόλου συνταγματικότητας, θα απαξίωνε στην πράξη την ιστορική πορεία του ΤΕΙ Ηπείρου και το μόχθο όσων το υπηρέτησαν και συνεχίζουν να το υπηρετούν, κατορθώνοντας να το αναδείξουν ως ένα διακριτό και αναγνωρισμένο περιφερειακό πόλο παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, ιδίως κατά την τελευταία οκταετία της κρίσης και σε πείσμα των αποδομητικών πολιτικών που διαχρονικά η ελληνική Πολιτεία επιφύλαξε για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ουσιαστικά δηλαδή θα δυναμίτιζε στον πυρήνα του το όλο εγχείρημα.

Ορθά και στο ίδιο πνεύμα κινείται και η διαδικασία ένταξης των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ του Ιδρύματος, σύμφωνα με την παρ. 9.

Στην παρ. 10, (σύμφωνα με την τελευταία διατύπωσή της, όπως ρητά δεσμεύτηκε το ΥΠΠΕΘ ότι θα την συμπεριλάβει στο σ/ν) ρυθμίζεται η ένταξη του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος στο νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ακόμη, προτείνεται η θεσμοθέτηση Ινστιτούτου Ψηφιακής Καινοτομίας, σύμφωνα με την κοινή εισήγηση και τεκμηρίωση των δύο συναφών Τμημάτων, τόσο του Πανεπιστημίου όσο και του ΤΕΙ.

«Οι προτάσεις μας κινούνται μέσα σε ένα πλαίσιο που οριοθετεί η αντίληψη της ακαδημαϊκής πραγματικότητας και η εκτίμηση της δυναμικής και της προοπτικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο. Στόχος μας είναι με τη σύγκλιση των υφιστάμενων δυνάμεων και μέσω της επιδιωκόμενης ακαδημαϊκής ώσμωσης, να προκύψει μια ενισχυμένη και εύρωστη Πανεπιστημιακή δομή, η οποία θα τιμά την ιστορική διαδρομή των προκατόχων της και θα υπηρετεί επάξια την Επιστήμη, την Παιδεία και την Ελληνική Κοινωνία», καταλήγει η Σύγκλητος του ΤΕΙ Ηπείρου.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος