Σεπ
27

ΕΟΠΥΥ - Οι έλεγχοι έβγαλαν «λαβράκι» και στην Ήπειρο
Εκτύπωση

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}

Εντοπίστηκε πάροχος σκευασμάτων ειδικής διατροφής που εκτέλεσε γνωματεύσεις αξίας 100.000 ευρώ από έναν μόνο γιατρό

 

Λαβράκια» φαίνεται πως έβγαλαν οι έλεγχοι του ΕΟΠΥΥ σε φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα και παρόχους υγείας όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις και «ακραίες» συμπεριφορές με υπερβολικές συνταγογραφήσεις ακριβών σκευασμάτων.

Ο νέος τρόπος ελέγχου υπερβάσεων ή αποκλίσεων των παρόχων υπηρεσιών Υγείας με χρήση στατιστικών μεθόδων και αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής, που εφαρμόζει ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Σωτήρης Μπερσίμης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, φέρνει στο φώς σημαντικό αριθμό πιθανών παραβάσεων, οι οποίες γνωστοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία για περαιτέρω έλεγχο.

Κάποιες μάλιστα συμπεριφορές παρόχων υπηρεσιών υγείας θεωρούνται από στελέχη του Οργανισμού «ακραίες».

Eφαρμόζοντας τη στατιστική μεθοδολογία στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΟΠΥΥ μελετήθηκαν τα στοιχεία εκτελέσεων συνταγών φαρμάκων στα ιδιωτικά φαρμακεία για το πρώτο εξάμηνο του 2018. Το πλήθος των ιδιωτικών φαρμακείων ήταν 10.397. Στα πρώτα 472 φαρμακεία που έχουν ελεγχθεί προέκυψε ότι επιβάλλεται περαιτέρω έλεγχος σε 33 φαρμακεία διότι παρατηρήθηκαν μεγάλες διακυμάνσεις στα ποσά της συγκεντρωτικής κατάστασης ανά ημέρα, αξιοσημείωτη αύξηση της δαπάνης στον ΕΟΠΥΥ και του αριθμού των συνταγών που δεν μπορεί να δικαιολογηθούν.

Σημαντικά είναι τα ευρήματα της νέας διαδικασίας ελέγχου και στα διαγνωστικά εργαστήρια . (Σύνολο παρόχων: 2.620, πάροχοι με ακραίες τιμές προς έλεγχο, 20). Ειδικότερα, πάροχος στην Αττική με δαπάνη περίπου 205.000 ευρώ εκτέλεσε παραπεμπτικά από ένα μόνο γιατρό αξίας 160.000ευρώ (>63%). Πάροχος στη ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και δαπάνη 310.000 ευρώ εκτέλεσε παραπεμπτικά ενός μόνο γιατρού αξίας 150.000ευρώ (περίπου το 50%).

Στην Ήπειρο

Σε σύνολο 2173 παρόχων, σκευασμάτων ειδικής διατροφής εντοπίστηκαν 40 με ακραίες τιμές και παραπέμφηκαν για έλεγχο. Ενδεικτικά, πάροχος στην Πελοπόννησο και δαπάνη περίπου 43.000 ευρώ εκτέλεσε παραπεμπτικά από ένα μόνο γιατρό αξίας 36.000ευρώ (>83%). Πάροχος στη Μακεδονία και δαπάνη 35.000 ευρώ εκτέλεσε παραπεμπτικά ενός μόνο γιατρού αξίας 24.000 ευρώ (>63%).

Σε σύνολο 2943 παρόχων, θα ελεγχθούν περαιτέρω 27. Εντοπίστηκε πάροχος στην Ήπειρο που εκτέλεσε γνωματεύσεις αξίας 100.000 ευρώ από έναν μόνο γιατρό και άλλος στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής που εκτέλεσε γνωματεύσεις αξίας 118.000 ευρώ όπου τα 110.000 ευρώ ανήκουν σε γνωματεύσεις ενός μόνο γιατρού (>94%).

Διαβίβαση πορισμάτων

Σημαντική αύξηση στη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ παρουσίασαν, κατά την περίοδο 2014-2015 τόσο τα σκευάσματα ειδικής διατροφής (ειδικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική αγωγή χρονίως αλλά και βαρέως πασχόντων), όσο και οι κύριες κατηγορίες υγειονομικού υλικού (υλικά σακχαρώδους διαβήτη, οστομικά και επιθέματα).

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα έδειξαν: η δαπάνη για επιθέματα από 55 εκατ. ευρώ το 2014, αυξήθηκε σε 71 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσίασε δηλαδή αύξηση της τάξης του 30% περίπου η δαπάνη για σκευάσματα ειδικής διατροφής από 22 εκατ. ευρώ το 2014, αυξήθηκε σε 38 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσίασε δηλαδή αύξηση της τάξης του 70% περίπου η δαπάνη για αναλώσιμα διαβήτη από 79 εκατ. ευρώ το 2014, αυξήθηκε σε 87 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσίασε δηλαδή αύξηση της τάξης του 12% περίπου.

Σύμφωνα με στελέχη του Οργανισμού, η σημαντική αυτή αύξηση δεν συνδέεται από αντίστοιχη αύξηση της συχνότητας των νοσημάτων που προκαλούν αναγκαιότητα χορήγησης στους ασφαλισμένους επιθεμάτων ή σκευασμάτων ειδικής διατροφής. Η αύξηση φαίνεται να συνδέεται με παραβατικές συμπεριφορές παρόχων (κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, προκλητή ζήτηση κ.α.), οι οποίες διερευνώνται και ήδη τα πορίσματα ελέγχου έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Η διοίκηση του Οργανισμού προχώρησε στο σχεδιασμό μια δομικής λύσης, η οποία αποτελούνταν από τα ακόλουθα επιμέρους σημεία:

Συμβασιοποίηση των παρόχων απευθείας με τον Οργανισμό, ώστε, οι πολίτες να μην προπληρώνουν τα υλικά και παράλληλα να είναι δυνατός ο άμεσος έλεγχος τους.

Δημιουργία μητρώου αποζημιούμενων ειδών, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των υλικών/ειδών και να είναι δυνατός ο ορισμός των τιμών αποζημίωσης με μια διαφανή και νομοθετημένη διαδικασία (εφαρμογή του νόμου για τις 3 χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη).

Εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών από 1/1/2017 και παράλληλα της διαδικασίας των rebate και clawback, η οποία διασφαλίζει ότι η δαπάνη δεν θα υπερβαίνει τα ανώτερα επιτρεπτά επίπεδα.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω παρεμβάσεων είναι εντυπωσιακά, καθώς η υποβαλλόμενη δαπάνη για επιθέματα έφτασε τα 49 εκατ. ευρώ το 2017, για αναλώσιμα διαβήτη τα 83 εκατ. ευρώ και σκευάσματα ειδικής διατροφής τα 37 εκατ. ευρώ, ενώ η παράλληλη εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών μείωσε ακόμη περισσότερο την πραγματική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ , σε 37 εκατ. ευρώ για το 2017, για επιθέματα , σε σε 59 εκατ. ευρώ για αναλώσιμα διαβήτη και για σκευάσματα ειδικής διατροφής σε 20 εκατ. ευρώ.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος