Φεβ
12

ΠΑΛΙΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ - «Πράσινο φως» για την κατασκευή Νηπιαγωγείου
Εκτύπωση

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}

Τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης της πράξης «Ανέγερση Νηπιαγωγείου στη θέση Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία» διατυπώνει σε σχετικό έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 874.909 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

Παράλληλα, με τη διατύπωση θετικής γνώμης για τα τεύχη διακήρυξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020», προχωρούν στο επόμενο στάδιο οι διαδικασίες για την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου», μετά τη διατύπωση της θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης.

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 2.958.239 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας.

Μέσω αυτής, έχει προγραμματιστεί η αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού 26 μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων των Νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου και θα υλοποιηθεί μέσω προμήθειας ειδών εξοπλισμού τα οποία ομαδοποιούνται στα ακόλουθα τμήματα: 1. Πληροφορικής, 2.Ηλεκτρονικής, 3. Ηλεκτρολογίας, 4. Εργαλειομηχανών CNC, 5. Μηχανολογίας, 6. Οχημάτων, 7. Ψύξης – Θέρμανσης, 8.Εφαρμοσμένων Τεχνών, 9. Γεωπονίας, 10. Υγείας και Πρόνοιας, 11. Δομικών Έργων και 12. Εκπαιδευτικών Διατάξεων Γεωπονίας.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος