Μαρ
14

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - Δήλωση ιδιοκτησίας ακινήτων για Δροσιά, Πεντέλη, Ζευγάρια και Τσιφλικόπουλο
Εκτύπωση

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'}

Ο Δήμος Ιωαννιτών, με ανακοίνωσή του, προσκαλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των περιοχών Δροσιάς, Πεντέλης, Ζευγαριών, Τσιφλικοπούλου Δήμου Ιωαννιτών, να προσέλθουν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών επί της Κεντρικής Πλατείας Δ.Κ. Κατσικάς (1ος όροφος) τις εργάσιμες μέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλλουν άμεσα την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας των ακινήτων τους ώστε να ληφθούν υπ’ όψη κατά τη σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής.

Η δήλωση ιδιοκτησίας αφορά δικαιούχους και όχι ακίνητο. Σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα πρέπει να υποβληθούν τόσες δηλώσεις ιδιοκτησίας όσα είναι τα πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του συγκεκριμένου ακινήτου. Η δήλωση ιδιοκτησίας υποβάλλεται ανεξάρτητα από αν το ακίνητο είναι οικοδομημένο ή αδόμητο.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας:

1) Συμβόλαια του σημερινού ιδιοκτήτη και του παλαιότερου ιδιοκτήτη κατά την ημερομηνία ελέγχου: 28-5-2014, καθώς και τα τοπογραφικά διαγράμματα που τα συνοδεύουν.

2) Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου και Κτηματολογικού Διαγράμματος από το Κτηματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων. Στο Κτηματολογικό Φύλλο πρέπει να φαίνονται οι εγγραφές τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία ελέγχου: 28-5-2014

Σημείωση:

α) Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή που έχει συνταχθεί Εθνικό Κτηματολόγιο (Ο.Τ. Γ702Α και Ο.Τ. Γ702Β - Συμπληρωματικά Δροσιάς), πρέπει να προσκομισθεί αντίγραφο της μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο Ιωαννίνων του σημερινού ιδιοκτήτη καθώς και του παλαιότερου ιδιοκτήτη κατά την ημερομηνία ελέγχου: 28-5-2014. Επίσης πρέπει να υποβληθούν πιστοποιητικά μεταγραφής της ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων.

β) Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν έχει δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο ή έχει υποβληθεί αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων ή υφίσταται δικαστική διαμάχη, τότε υποβάλλονται πιστοποιητικά μεταγραφήςιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων.

γ) Σε περίπτωση που στο ακίνητο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια θα υποβάλλονται φωτοαντίγραφα του στελέχους της οικοδομικής άδειας, του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης της οικοδομικής άδειας.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι 15 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Πληροφορίες: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (Σταυρούλα Λώλου: τηλ. 2651361818).

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος