Μαϊ
20

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ - Έκκληση να σταματήσει η αλόγιστη χρήση νερού
Εκτύπωση

Η υπερκατανάλωση και αλόγιστη χρήση νερού έχουν ως αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες να παρατηρηθούν σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση οικισμών σε πολλές κοινότητες του Δήμου Ζίτσας κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Για το λόγο αυτό και με δεδομένο ότι οι καιρι-

κές συνθήκες που επικρατούν (υψηλές θερμο-

κρασίες) επιτείνουν το πρόβλημα, το Τμήμα

Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Ζίτσας με

ανακοίνωσή του απευθύνει έκκληση προς τους

καταναλωτές να περιορίσουν άμεσα τη σπατάλη

και την αλόγιστη χρήση νερού.

Στην ανακοίνωσή του το Τμήμα Ύδρευσης -

Αποχέτευσης επισημαίνει: «Λόγω της παρατετα-

μένης ανομβρίας του Χειμώνα (χωρίς χιόνια και

βροχοπτώσεις) αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες

που επικρατούν με την έναρξη του καλοκαιριού

παρατηρείται χαμηλή στάθμη των πηγών καθώς

και των γεωτρήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει

σοβαρή έλλειψη νερού. Επειδή ο κίνδυνος λειψυ-

δρίας είναι έντονος και δεδομένου ότι θέλουμε να

ανταποκριθούμε στην ομαλή υδροδότηση όλων

των οικισμών μας, θα πρέπει όλοι να μειώσουμε

στο ελάχιστο δυνατό την κατανάλωση νερού και

να το χρησιμοποιούμε για οικιακή χρήση απο-

κλειστικά και μόνο.

Ο Δήμος κατανοώντας τις ανάγκες των δημο-

τών για την εκμετάλλευση μικρών καλλιεργειών,

προτρέπει τους Δημότες να προβαίνουν στο πό-

τισμα κήπων ή άλλων καλλιεργειών από το δίκτυο

ύδρευσης , στο πλύσιμο κοινόχρηστων χώρων με

λάστιχο κλπ. κατά τις νυχτερινές ώρες και από τις

23:00. Σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης του

Δήμου το νερό προορίζεται πρωτίστως για

ύδρευση και ως εκ τούτου η άσκοπη σπατάλη του

θα επιφέρει κυρώσεις, σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία και τον παραπάνω κανονισμό.

Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας ότι το νερό

είναι κοινωνικό αγαθό κι έχουμε ευθύνη να το δια-

χειριζόμαστε σωστά και να καταβάλλουμε κάθε

προσπάθεια για την εξοικονόμησή του. Όλοι μας

πρέπει να αυτοπεριορίσουμε την κατανάλωση του

νερού, να κάνουμε ορθολογική χρήση ώστε, αυτό

το καλοκαίρι να μη λείψει το νερό από κανένα

σπίτι».

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος