Μαϊ
22

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - Πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση τα νέα μέτρα
Εκτύπωση

Εν αναμονή των υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα ισχύσουν για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα βρίσκονται οι επαγγελματίες - Στ. Ιωάννου: «Το γενικό πλαίσιο των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και ενίσχυσης των εργαζομένων στον τουρισμό δημιούργησε θετικές εντυπώσεις»

 

Θετικά κρίνει κατ' αρχήν o κλάδος των ξενο-

δοχείων τα μέτρα της κυβέρνησης για τον του-

ρισμό (π.χ. μείωση ΦΠΑ στο 13% στις μεταφο-

ρές - επισιτισμό, πρόσθετα και ευέλικτα χρημα-

τοδοτικά εργαλεία για επιχειρήσεις, στήριξη της

απασχόλησης), σύμφωνα με τον πρόεδρο της

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρη-

γόρη Τάσιο.

Ο κ. Τάσιος υπογραμμίζει όμως υπάρχει ακόμα

πολύς δρόμος για να διευκρινιστούν θέματα

όπως υγειονομικά πρωτόκολλα, κατάργηση φό-

ρου διαμονής, μείωση ΦΠΑ στη διαμονή στο 6%.

Παράλληλα, τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρ-

νηση αποτελούν το πρώτο βήμα για την επανεκ-

κίνηση του τουρισμού, τη στήριξη των επιχειρή-

σεων και των εργαζομένων, στη βαριά σκιά των

οικονομικών επιπτώσεων της παγκόσμιας πανδη-

μίας, δηλώνει ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού

Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός,

σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

για τη στήριξη του τουριστικού κλάδου.

Όπως υπογραμμίζει ότι σε αυτή την πιο δύ-

σκολη, ιστορικά στιγμή για τα ελληνικά ξενοδο-

χεία, «είναι που πρέπει να επιδείξουμε σθένος, να

κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι και να εργαστούμε

όλοι μαζί, ακόμη πιο εντατικά, για να κερδίσουμε

την επόμενη σεζόν και να χτίσουμε το αύριο του

τουρισμού, αντιμετωπίζοντας τις χρόνιες παθο-

γένειες που ακόμα υφίσταται ο κλάδος».

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Παράλληλα και σύμφωνα με ρεπορτάζ του

Ioannina TV, την εξειδίκευση των υγειονομικών

πρωτοκόλλων που θα ισχύουν για τα ξενοδοχεία

και τα τουριστικά καταλύματα αναμένουν οι φο-

ρείς του τουρισμού, προκειμένου να μπουν στην

τελική ευθεία για την έναρξη λειτουργίας τους

από την 1η Ιουνίου.

Βέβαια για τους επισκέπτες από το εξωτερικό,

η ελληνική αγορά ουσιαστικά θα ανοίξει από την

1η Ιουλίου και ο Ιούνιος θεωρείται ένας μήνας

στον οποίο αφενός η κίνηση θα είναι ελάχιστη,

αφετέρου όμως θα δοθεί η δυνατότητα για την

καλύτερη δυνατή προετοιμασία.

Το γενικό πλαίσιο των μέτρων στήριξης και λει-

τουργίας των επιχειρήσεων και ενίσχυσης των ερ-

γαζομένων στον τουρισμό που ανακοινώθηκε την

Τετάρτη, δημιούργησε θετικές εντυπώσεις στους

επαγγελματίες όπως ανέφερε χθες ο αρμόδιος

για τον τουρισμό αντιπεριφερειάρχης στην

Ήπειρο, Στράτος Ιωάννου.

Ο αριθμός όμως των ξενοδοχείων και των κα-

ταλυμάτων που θα μπορέσουν να ανοίξουν και νε

λειτουργήσουν με βάση τις νέες συνθήκες, θα

εξαρτηθεί από τη δυνατότητα εφαρμογής των

υγειονομικών πρωτοκόλλων.

«Η εκτίμηση και η αίσθηση που έχουμε από τις

καθημερινές μας επαφές με τους επαγγελματίες

του χώρου, είναι ότι οι περισσότερες θα ανοίξουν

κανονικά. Φαίνεται ότι και τα υγειονομικά πρωτό-

κολλα δε θα είναι τόσο αυστηρά όσο περιμέναμε

στην αρχή και ο ΕΟΔΥ μάλλον θα αποδεχθεί κά-

ποιες από τις προτάσεις του κλάδου. Σε κάθε πε-

ρίπτωση όμως οφείλουν να γνωρίζουν κι οι ίδιοι,

ότι θα είναι σαν να ξεκινούν από το μηδέν και ότι

τουλάχιστον η φετινή σεζόν δε θα έχει καμία απο-

λύτως σχέση με όλες τις προηγούμενες», ανέ-

φερε ο κ. Ιωάννου.

Για την Ήπειρο

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του

Ioannina TV, το σκεπτικό της κυβέρνησης την πα-

ρούσα χρονική στιγμή είναι αφενός η ενίσχυση

του εγχώριου τουρισμού, με την ενίσχυση και του

προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, κυρίως

όμως η προσέλκυση επισκεπτών από χώρες που

παρουσιάζουν θετικά επιδημιολογικά δεδομένα

με την Ελλάδα, όπως είναι η Κύπρος, το Ισραήλ,

οι χώρες των Βαλκανίων, ακόμη όμως και χώρες

όπως η Αυστρία και η Ελβετία.

Σε επιστολή προς την ηγεσία του υπ. Τουρι-

σμού η Περιφέρεια Ηπείρου να προτείνει ειδικά

για την Ήπειρο την εξέταση διακρατικών και επι-

μέρους συμφωνιών της Ελλάδας με χώρες όπως

η Φινλανδία, η Δανία και η Νορβηγία που επίσης

έχουν καλά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και

επιπλέον είναι αγορές που έχουν έντονη παρου-

σία στην Ήπειρο και στα παράλια και στον ορεινό

όγκο τα τελευταία χρόνια.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος