Μαϊ
28

ΗΠΕΙΡΟΣ - Στο επίκεντρο η επικαιροποίηση του σχεδίου για τον τουρισμό
Εκτύπωση

Στα Γιάννενα το Σάββατο ο Γεν. Γραμματέας του υπ. Τουρισμού, Κ. Λούλης

 

Η ανάπτυξη και ανάδειξη του τουριστικού

προϊόντος της Ηπείρου, εν μέσω πανδημίας, θα

απασχολήσει έντονα τους τοπικούς φορείς και

τους επαγγελματίες του τουρισμού, στη συνά-

ντηση που θα έχουν το Σάββατο, στο διοικητή-

ριο της Περιφέρειας Ηπείρου, με τον Γενικό

Γραμματέα του υπουργείου Τουρισμού, Κων.

Λούλη.

Η συνάντηση προετοιμάστηκε αρκετές ημέρες

νωρίτερα και χθες οριστικοποιήθηκε ότι θα γίνει

στις 12.00 το μεσημέρι του Σαββάτου στην Περι-

φέρεια, ενώ ήδη έχουν αρχίσει να ενημερώνονται

οι εκπρόσωποι των φορέων και των κλάδων, ώστε

να συμμετέχουν.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ θα

συμμετάσχει και θα καταθέσει την δική του πρό-

ταση και το σχέδιο δράσης για την προβολή και

την προσέλκυση επισκεπτών στο νέο τοπίο που

διαμορφώνεται λόγω της πανδημίας του κορω-

νοϊού.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμαρχος έχει κατα-

θέσει ήδη προτάσεις στο υπουργείο Τουρισμού

ενώ είναι σε επικοινωνία με τουριστικά γραφεία

και αεροπορικές εταιρίες.

«Είμαστε μια περιοχή με μακρά παράδοση στη

φιλοξενία, με εξαιρετικά τουριστικά πλεονεκτή-

ματα, με εύκολη, οδική προσβασιμότητα και με

πολύ χαμηλό δείκτη κρουσμάτων. Είμαστε μια δυ-

ναμική κοινότητα στον τουρισμό και τη φιλοξενία,

μια ενωμένη ομάδα, που είναι πρόθυμη να συμ-

βάλει στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Επί-

σης είμαστε μια περιοχή με ένα τριτοβάθμιο νο-

σοκομείο αναφοράς και με μικρό αριθμό κρου-

σμάτων», είπε χθες σε δήλωσή του ο Δήμαρχος,

υπογραμμίζοντας πως η περιοχή μας δεν είναι ιδι-

αίτερα δημοφιλής καλοκαιρινός προορισμός δί-

νοντας βαρύτητα στα όσα πρόκειται να γίνουν

από τον Σεπτέμβριο και έπειτα με την διοργά-

νωση πολλών εκδηλώσεων πάντα με την λήψη

των σχετικών μέτρων προφύλαξης.

Ο κ. Ελισάφ πάντως θα συμμετάσχει με προτά-

σεις καθώς όπως ανέφερε μέσα από την ανταλ-

λαγή σκέψεων και προτάσεων μπορούν να βρε-

θούν λύσεις για την προώθηση του τουριστικού

προϊόντος της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου

και φυσικά της πρωτεύουσας της.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος