Ιουλ
01

Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» - 4 εκ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
Εκτύπωση

Η βελτίωση ενεργειακής απόδοσης αφορά κυρίως σχολικά συγκροτήματα στους Δήμους Ζίτσας, Αρταίων και Ηγουμενίτσας - Ολοκληρώθηκε και η πρώτη φάση, με την ένταξη εννέα σχεδίων δράσης, του Μέτρου 16, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.)

 

 

Με προϋπολογισμό περίπου στα 4 εκ. ευρώ εντάσσονται, με αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», τέσσερις πράξεις της πρόσκλησης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια» της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου.

Πρόκειται για τις εξής:

  • - Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Ζίτσας, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 950.000 ευρώ. Η πρόταση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Ζίτσας και συγκεκριμένα των: 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας (Διδακτήριο – Γυμναστήριο), 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας, Δημοτικό Σχολείο Βουνοπλαγιάς, Δημοτικό Σχολείο Ροδοτοπίου.
  • - Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 335.707,13 ευρώ. Η πρόταση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παίδων και Εφήβων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
  • - Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια του Δήμου Αρταίων – Α’ φάση, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 960.000 ευρώ. Η πρόταση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση τριών σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των: Γυμνάσιο Γραμμενίτσας, Δημοτικό Σχολείο Χαλκιάδων (παλαιό και νέο κτίριο), Κτίριο Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλαμιάς
  • - Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.753.157 ευρώ. Η πρόταση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας.

Εννέα σχέδια δράσης στο Π.Α.Α.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση – με την ένταξη εννέα σχεδίων δράσης – του Μέτρου 16 – Συνεργασία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποβληθέντων στην Περιφέρεια Ηπείρου αιτήσεων στήριξης από επιχειρησιακές ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.

Οι Επιχειρησιακές Ομάδες αποτελούν συμπράξεις ερευνητικών φορέων, μεμονωμένων επαγγελματιών γεωργών – κτηνοτρόφων και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στη γεωργία - κτηνοτροφία, συνεταιρισμών, ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων, ειδικών συμβούλων παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και διευκόλυνσης καινοτομίας.

Μετά την επιλογή των σχεδίων δράσης θα ακολουθήσει η υποβολή, αξιολόγηση και υλοποίηση αναλυτικών επιχειρησιακών σχεδίων (2η φάση του προγράμματος).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί - με 100% δημόσια δαπάνη - πιλοτικά σχέδια εφαρμογής βασικής έρευνας στην πρωτογενή παραγωγή και στον τομέα των τροφίμων, με επιδιωκόμενους στόχους:

• Παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων.

• Διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.

• Αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών.

• Ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής.

• Καλύτερη ενσωμάτωση στην τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Τα εννέα σχέδια δράσης – συνολικής δημόσιας δαπάνης 45.000 ευρώ – που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση είναι:

Γιουροακγρο Α.Ε.: Βελτιστοποίηση ιδιοτήτων συνδυασμών φρούτων βιολογικής καλλιέργειας ως προς την ενεργειακή αξία και τα διαθρεπτικά χαρακτηριστικά, με τη χρήση μεθόδου ταχείας κατάψυξης (5.000 ευρώ).

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας: Συμμετοχική αξιολόγηση των νεοδομημένων ελληνικών υβριδίων τομάτας σε δυο συστήματα καλλιέργειας ως προς τα χαρακτηριστικά του παραγωγικού δυναμικού, της ποιότητας καρπού και της διατροφικής τους αξίας στην Περιφέρεια Ηπείρου (5.000 ευρώ).

Ίδρυμα για την Διαπεριφερειακή Συνεργασία – ΑΜΚΕ: Βελτίωση της διατροφής, της υγείας και παραγωγικότητας των ζώων και της ποιότητας του κρέατος μέσω της χρήσης φυσικών αντιοξειδωτικών - αντιμικροβιακών πολυφαινολών στη διατροφή των ζώων (5.000 ευρώ).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας: Χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανίχνευση μοναδικών χαρακτηριστικών νωπού γίδινου και πρόβειου γάλακτος και παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ - ΠΓΕ της Ηπείρου, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητά τους (5.000 ευρώ).

Γαρδικιώτης Μενέλαος: Χωρικές ψηφιακές τεχνολογίες για την αποτελεσματικότερη βόσκηση με στόχο τη βελτίωση παραγωγής βοοειδών κρεοπαραγωγής (5.000 ευρώ).

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων: Καινοτόμες προσεγγίσεις για τον βιοέλεγχο της μαστίτιδας στα αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής βιολογικής κτηνοτροφίας: Νέα όπλα για την καταπολέμηση παλαιών εχθρών και τη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας του νωπού γάλακτος (5.000 ευρώ).

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας: Ολοκληρωμένη διαχείριση παθογόνων ελαιοκάρπου για την παραγωγή ελαιολάδου υψηλής προστιθέμενης αξίας (5.000 ευρώ).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας: Αύξηση της διατροφικής αξίας και βελτίωση των ιδιαίτερων διατροφικών χαρακτηριστικών της ελληνικής ποικιλίας οσπρίων Πυργετός, μέσω εξειδικευμένων μεθόδων καλλιέργειας (5.000 ευρώ).

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων: Εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας στην μελισσοκομία στο Ν. Ιωαννίνων με στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγής προϊόντων μέλισσας (5.000 ευρώ).

 

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος