Αυγ
04

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - Ένα ακόμη «όχι» στο αιολικό του Περιστερίου
Εκτύπωση

Η ΔΕ του ΤΕΕ κάνει λόγο για σημαντική διατάραξη του περιβαλλοντικού ισοζυγίου αν λειτουργήσει το έργο

 

Ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των αντιδράσεων και αρνητικών τοποθετήσεων και γνωμοδοτήσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων μεγάλων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 88,45MW στο Περιστέρι, προστέθηκε με την απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου.

Μία απόφαση αναμενόμενη σε μεγάλο βαθμό, αφού όπως έχει προκύψει από τη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα τους τελευταίους μήνες με αφορμή το συγκεκριμένο, αλλά και άλλα παρόμοια έργα, υπάρχει μία καθολική και τεκμηριωμένη σε μεγάλο βαθμό, αντίθεση των τοπικών φορέων και των κοινωνιών. Στο ίδιο πλαίσιο τάσσεται και η απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ, που θεωρεί καταρχάς χρήσιμη και φιλική την αιολική ενέργεια για το περιβάλλον, πλην όμως υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στις διαδικασίες χωροθέτησης και αδειοδότησης έργων ελλείψει του ειδικού χωροταξικού πλαισίου σχεδιασμού για τις ΑΠΕ.

«Επομένως, στη σημερινή συγκυρία, λόγω και της επιλογής για ενίσχυση κατά προτεραιότητα της ανάπτυξης των έργων Α.Π.Ε. (μέσω των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα), η θέσπιση ενός νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου σχεδιασμού για τις Α.Π.Ε. καθίσταται, όσο ποτέ, αναγκαία, απαραίτητη και επιβεβλημένη, όχι μόνον για την αποτελεσματική προώθηση των σχετικών επενδύσεων αλλά και για την ουσιαστική και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος», αναφέρεται αρχικά ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά ειδικότερη για την περιοχή της Ηπείρου, με δεδομένα το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, το μορφολογικό ανάγλυφο και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και προοπτικές της περιφέρειας Ηπείρου.

Καταλήγει δε, στην εξής απόφαση που δε χωρά καμία περαιτέρω ερμηνεία.

«Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου, αφού εξέτασε αναλυτικά και σε βάθος και αξιολόγησε με επιστημονικά και περιβαλλοντικά κριτήρια το σύνολο της Μ.Π.Ε. του προτεινόμενου έργου, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη της τη σημαντική διατάραξη του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της περιοχής, που θα προκύψει από την ενδεχόμενη υλοποίηση αυτού, εξαιτίας κυρίως:

α) της κατάληψης μεγάλου χώρου σε μια περιοχή με μεγάλα υψόμετρα και ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, στις κορυφογραμμές της οροσειράς της Πίνδου

β) της διάνοιξης και διαμόρφωσης απαιτούμενου οδικού δικτύου μεγάλου μήκους (τουλάχιστον 28 χλμ. περίπου, λόγω της μη ύπαρξης οριστικής μελέτης οδοποιίας) και πλάτους, καθώς και της δημιουργίας πρανών με την ανάλογη παραγωγή προϊόντων εκσκαφής και την απαίτηση σημαντικών τεχνικών έργων αντιστήριξης

γ) του μεγέθους της συνολικής εγκατάστασης των προτεινόμενων Α/Π (29 ανεμογεννήτριες μεγάλων διαστάσεων και ισχύος 88,45 MW)

δ) της σοβαρής έλλειψης της Μ.Π.Ε. σχετικά με την τεκμηρίωση ύπαρξης επαρκούς Αιολικού Δυναμικού και

ε) της μη ύπαρξης μελέτης συνεργιστικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ενδεχόμενη υλοποίηση (εγκατάσταση και λειτουργία) όλων των Α/Π που χωροθετούνται στην ευρύτερη περιοχή,

εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην ενδεχόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση και υλοποίηση – στη συνέχεια – του υπόψη έργου στη συγκεκριμένη περιοχή».

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος