Οκτ
14

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Επανεξέταση κριτηρίων ζητούν Δικηγόροι και Επιμελητήριο
Εκτύπωση

Παρεμβάσεις και επιστολές από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων και το Επιμελητήριο για αλλαγές στις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα – Ανακοίνωση με διευκρινίσεις από την Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου για την υποβολή πιστοποιητικών Πρωτοδικείου ή ΓΕΜΗ

Επιτακτική παρουσιάζεται για τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων η ανάγκη να επανεξεταστούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ώστε να καταστούν ωφελούμενοι το σύνολο των μελών του Συλλόγου, στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Μία από τις βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα ώστε ο ενδιαφερόμενος να επιλεγεί τελικά είναι κατά το 2019 να έχει κάνει έξοδα τουλάχιστον 6.000 ευρώ.
Σε δηλώσεις της η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Μαρία Νάκα, σημείωσε με έμφαση πως τουλάχιστον στην περιοχή, όπως και σε όλη την ελληνική επαρχία, η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων είναι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν απασχολούν προσωπικό και τα έξοδα είναι αρκετά περιορισμένα, λόγω ιδιόκτητων γραφείων ή χαμηλού ενοικίου, είναι σχεδόν αδύνατο να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να τύχουν χρηματοδότησης.
Ο Δ.Σ.Ι. έχει ήδη ενημερώσει τους εμπλεκόμενους φορείς προφορικά, ενώ θα αποστείλει και σχετικό έγγραφο, ζητώντας την αλλαγή των κριτηρίων, τουλάχιστον κομμάτι των εξόδων για το 2019, που δεν απασχολεί μόνο τον κλάδο των δικηγόρων, αλλά και πολλούς άλλους επαγγελματικούς φορείς.
Το Επιμελητήριο
Ταυτόχρονα, στο ζήτημα των κριτηρίων που θέτει το πρόγραμμα για την υπαγωγή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, αναφέρεται και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων με επιστολή του προς την Περιφέρεια Ηπείρου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, προχωρά σε τρεις συγκεκριμένες παρατηρήσεις που αποτελούν ταυτόχρονα και προτάσεις.
Οι παρατηρήσεις αυτές έχουν ως εξής:
α) Η πρόσκληση του προγράμματος εξαιρεί και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή «κοινωνία κληρονόμων» οι οποίες και αυτές έχουν πληγεί από την κρίση και σε όλες τις υπουργικές αποφάσεις για ένταξη σε χρηματοδοτικά και άλλα εργαλεία έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενες και άρα χρήζουν ένταξης.
β) Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για το 2019 διαπιστώνεται ότι υπάρχει πλήθος επιχειρήσεων που έκαναν την έναρξη μετά την 01/01/2019, καταληκτική ημερομηνία για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid –19» και ως εκ τούτου προτείνουμε να γίνει αντικατάσταση της καταληκτικής ημερομηνίας ένταξης στο πρόγραμμα από 01/01/2019 σε 15/03/2019 για να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν και αυτές, με δεδομένο ότι παρουσιάζουν μειωμένους τζίρους κατά το Β ‘ τρίμηνο του 2020, διάστημα που για όλες τις υπουργικές αποφάσεις χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις πληττόμενες λόγω covid-19.
γ) Να διευκρινιστεί τέλος, αν για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο παραπάνω πρόγραμμα χρηματοδότησης θεωρείται απαραίτητη η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εκταμίευση των χρημάτων, διάταξη που θα πρέπει να απαλειφθεί αν ισχύει, για να καλύπτεται επί της ουσίας η έννοια της χρηματοδότησης και ρευστότητας των επιχειρήσεων και για να μην υπάρξει κατάσχεση χρημάτων από υποχρεώσεις προς το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η Περιφέρεια Ηπείρου
Από την άλλη, και σύμφωνα και με ρεπορτάζ του Ioannina TV, η χθεσινή εικόνα στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης, ήταν εφιαλτική, όχι μόνο λόγω του αυξημένου αριθμού πολιτών, και νομικών που είχαν υποθέσεις στις δικαστικές αίθουσες, αλλά λόγω του ότι ο ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν βεβαίωση από το Πρωτοδικείο, ότι δεν έχουν κάνει αίτηση πτώχευσης το 2019.
Έτσι, από την Περιφέρεια Ηπείρου και την Ε.Υ.Δ. ανακοινώνεται πως λόγω του συνωστισμού που παρατηρήθηκε στα Πρωτοδικεία αλλά και της διαφαινόμενης αδυναμίας αυτών να ανταποκριθούν στην έγκαιρη έκδοση των ζητούμενων πιστοποιητικών για το δικαιολογητικό με αύξοντα αριθμό 5 (πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου ή του Γ.Ε.ΜΗ.), στην φάση του ελέγχου τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας δικαιολογητικών θα γίνεται αποδεκτή εναλλακτικά η αίτηση του δικαιούχου προς τον αρμόδιο φορέα εφόσον αυτή έχει υποβληθεί το αργότερο στις 4 Νοεμβρίου 2020.
Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις που έχει επισυναφθεί η αίτηση στη θέση του ζητούμενου δικαιολογητικού, η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας θα αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον δικαιούχο με το οποίο θα ζητά την υποβολή του πιστοποιητικού σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στο μήνυμα.
Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί στο προκαθορισμένο διάστημα η έλλειψη θα χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και θα καθιστά την αίτηση απορριπτέα.
Επισημαίνεται ότι η χορήγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία. Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλουν την αίτηση στο Πρωτοδικείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις δ/νσεις:
Πρωτοδικείο Ιωαννίνων: prot.ioan. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Πρωτοδικείο Άρτας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας: prot. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Για την αποφυγή συνωστισμού στα ΚΕΠ οι υπεύθυνες δηλώσεις δύναται να εκδοθούν και να υπογραφούν ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας www. gov.gr
Τέλος, επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτά πιστοποιητικά Πρωτοδικείου με ισχύ τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος