Σεπ
11

«Μαύρο» εξάμηνο για την οικοδομή
Εκτύπωση

«Μαύρο» εξάμηνο για την οικοδομή

Τους πρώτους έξι μήνες του 2013 η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ήπειρο κατέρριψε κάθε αρνητικό ρεκόρ φθάνοντας το 57% - Σε απόγνωση οι κατασκευαστές και εκατοντάδες επαγγελματίες που ζούσαν από την κατασκευή κατοικιών και πολυκατοικιών

Στην χειρότερη μοίρα μεταξύ όλων των περιφερειών της χώρας βρίσκεται το πρώτο εξάμηνο του 2013 η Ήπειρος, καθώς όπως αποδεικνύεται κάθε μήνα, πλήττεταιόσο καμία άλλη περιοχή από την ανεργία και από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει η οικοδομική δραστηριότητα.
Τη στιγμή που σε καμία άλλη περιοχή της χώρας η δημόσια και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα δεν παρουσιάζει πτώση μεγαλύτερη από 50%, τουλάχιστον ως προς τον αριθμό των αδειών και ως προς τον όγκο των κατασκευών, στην Ήπειρο, η μείωση ξεπερνά κατά πολύ το προαναφερόμενο ποσοστό και αγγίζει ακόμη και το 60%.
Τα πράγματα είναι πλέον για την περιοχή εξαιρετικά δυσοίωνα, καθώς ενώ θα περίμενε κανείς, έστω και επί τις παρούσες συνθήκες, συγκεκριμένα επαγγέλματα να «αντιστέκονται» έστω και οριακά, στην Ήπειρο ο κατήφορος της οικοδομικής δραστηριότητας δεν έχει τέλος.
Μάλιστα, και τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, όπως και τους προηγούμενους μήνες του 2013 η Ήπειρος συνεχίζει να έχει την αρνητική πρωτιά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας από τις αρχές του χρόνου μέχρι και τον Ιούνιο ανήλθε στην Ήπειρο, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες σε 227, που αντιστοιχούν σε 131,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 57,1% ως προς τις άδειες και κατά 54,7% ως προς τον όγκο των κατασκευών.
Αντίστοιχα αρνητικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή την περίοδο Ιουλίου 2012 – Ιουνίου 2013 σε σχέση με την περίοδο Ιουλίου 2011 – Ιουνίου 2012.
Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο αριθμός των αδειών που δόθηκαν για κατασκευές στην Ήπειρο παρουσιάζει μείωση 56,1% (512 από 1.165) και ο όγκος κατασκευών μειώθηκε κατά 58,3%.
Μόνο τον Ιούνιο που μας πέρασε σε ολόκληρη την Ήπειρο εκδόθηκαν μόλις 32 οικοδομικές άδειες με την πτώση να αγγίζει το 66,7% και τη μείωση ως προς τον όγκο να φτάνει το 53,6%.
Στο σύνολο της χώρας η οικοδομική δραστηριότητα με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.347 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 245,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.020,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 31,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,9% στην επιφάνεια και κατά 8,1 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.
Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.331 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 229,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 930,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 31,7 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 22,5% στην επιφάνεια και κατά 15,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.
Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιούνιο 2013 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 16 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 16,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 90,4 χιλιάδες m3 όγκου.
Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιούνιο 2013 , είναι 8,9%.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2012 έως τον Ιούνιο 2013, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 17.287 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.255,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13.091,3 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 47,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 43,1% στην επιφάνεια και κατά 40,5 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2011- Ιουνίου 2012.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2012- Ιουνίου 2013 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 47,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 43,7% στην επιφάνεια και κατά 41,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2011-Ιουνίου 2012. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,7%.
Το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2013, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 40,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 41,0% στην επιφάνεια και κατά 37,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2012. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 40,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,7% στην επιφάνεια και κατά 37,3% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2012.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος