Φεβ
20

Στο φουλ οι «μηχανές» για το νέο ΕΣΠΑ
Εκτύπωση

Άλλες δύο προσκλήσεις στη δημοσιότητα από την Περιφέρεια με προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος - Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η αποχέτευση Συβότων, Πλαταριάς και Πέρδικας που θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής
Με ταχύτατους ρυθμούς η Περιφέρεια Ηπείρου όχι μόνο δίνει στη δημοσιότητα προσκλήσεις για έργα στο νέο ΕΣΠΑ, αλλά ταυτόχρονα προχωρά και στην ένταξη στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σημαντικών έργων που θα συμβάλλουν τόσο στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, όσο και στην προστασία του Περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, με χθεσινή απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη εντάχθηκε στο νέο ΕΣΠΑ ένα από τα σημαντικότερα έργα για την προστασία του Περιβάλλοντος, τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών στο παραθαλάσιο μέτωπο και την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου.
Πρόκειται για το «Δίκτυο συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας», το οποίο μπαίνει σε φάση υλοποίησης με συνολικό προϋπολογισμό 30.681.602 ευρώ. (Η επιλέξιμη δαπάνη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 29.918.672,09 € )
«Η υλοποίηση του έργου αυτού, ήταν ένα στοίχημα για την Περιφέρεια, η οποία είχε αναλάβει να ωριμάσει τις μελέτες, τις οποίες στη συνέχεια παραδώσαμε στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας. Είναι ένα έργο με το οποίο θα ολοκληρωθούν τα έργα αποχετεύσεων και βιολογικών στο παράκτιο τμήμα της Ηπείρου και θα δώσει περαιτέρω ποιότητα στον τουρισμό μας», τόνισε χθες ο Περιφερειάρχης σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση κοπής πίτας των υπάλληλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, συγχαίροντας και ευχαριστώντας παράλληλα την Τεχνική της Υπηρεσία  για την εργασία που πρόσφερε.
Το έργο αφορά επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ΕΕΛ Ηγουμενίτσας με πλήρη δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων (συνολικού μήκους 84.972 μ.) για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς Πέρδικας και Αρίλλα,
Ειδικότερα  περιλαμβάνει:
α) κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στην πόλη των Συβότων συνολικού μήκους 21,05 χλμ. περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων,
β) κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στην πόλη της Πλαταριάς συνολικού μήκους 10,87 χλμ. περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων,
γ) κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στην πόλη της Πέρδικας συνολικού μήκους 24,67 χλμ. περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και οκτώ αντλιοστασίων ακαθάρτων,
δ) κατασκευή του δικτύου μεταφοράς λυμάτων μήκους 28,39 χλμ. περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και δώδεκα αντλιοστασίων ακαθάρτων ,
ε) κατασκευή της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ηγουμενίτσας, ισοδύναμου πληθυσμού περίπου 21.000 κατοίκων για χρονικό ορίζοντα 20ετίας, και
στ) στα έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων
Φορείς υλοποίησης είναι η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας και η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων.
Η διαχείριση
των υδάτινων πόρων
Ταυτόχρονα η Περιφέρεια  επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. έδωσε στη δημοσιότητα άλλες δύο προσκλήσεις για τον  Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη», με ημερομηνία έναρξης  υποβολής των  προτάσεων την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου.
Βασικός στόχος των συγκεκριμένων προσκλήσεων είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, και η εν γένει προστασία του περιβάλλοντος με την παράλληλη προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Ειδικότερα, πρόκειται για δράσεις:
1. «Δράσεις υλοποίησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού και οριοθέτησης ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού» με  δυνητικούς δικαιούχους τους:
• ΔΕΥΑ: Άρτας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας
• Δήμοι: Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Πάργας και Ζίτσας
• ΣΥΔΛΙ
Η πρόσκληση περιλαμβάνει μέτρα που προβλέπονται από το Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου και ειδικότερα:
Α. Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε Μεγάλες ΔΕΥΑ όπως οι ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας, τα οποία στοχεύουν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, μέσω ελαχιστοποίησης παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό και ειδικά στην πηγή του, στη σωστή επεξεργασία του ύδατος, κλπ.
Β. Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης >1.000.000m³ ετησίως, της Ηγουμενίτσας, των Ιωαννίνων, της Πασσαρώνας, του Περάματος και του Φαναρίου. Αναγκαία προϋπόθεση για την οριοθέτηση είναι η εκπόνηση ειδικών υδρογεωλογικών μελετών κατά περίπτωση μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα είναι εφικτή η λεπτομερής οριοθέτηση. Η δράση θα υλοποιηθεί υπό την εποπτεία της Δ/νσης Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
Η συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό του 1,4 εκ. ευρώ.
2.«Υλοποίηση Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης)» με δυνητικούς δικαιούχους τους:
• Δ/νση Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
• Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται μέτρα που προβλέπονται από το Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου και συγκεκριμένα αφορούν τα κολυμβητικά ύδατα για τα οποία προβλέπεται η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων τους σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Παρακολουθούνται κυρίως οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις (υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος για την Περιφέρεια Ηπείρου). Το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης θα επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου για τα έτη 2016-2022.
Επίσης, στην εν λόγω δράση περιλαμβάνεται η ενημέρωση του κοινού και οι ταυτότητες των ακτών κολύμβησης στις οποίες περιγράφονται και παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ακτών, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων
Η προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη για την συγκεκριμένη πρόσκληση  ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν από 24 Φεβρουαρίου έως 29 Ιουλίου 2016.  Πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος