Ιαν
17

Ζητούμενο το Επιχειρείν χωρίς γραφειοκρατία
Εκτύπωση

Έντονη είναι η ανησυχία των τοπικών επιχειρηματιών και εμπόρων για το αν και κατά πόσο ο νέος αναπτυξιακός νόμος που έφερε στην Βουλή το υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης μπορεί να μην αποδειχθούν ιδιαίτερα λειτουργικά.

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων αλλά και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος βλέπουν θετικά το νέο αναπτυξιακό νόμο αλλά και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας, ζητώντας όμως την απεμπλοκή τους από την χρηματοπιστωτική γραφειοκρατία - Τι προβλέπουν οι τροπολογίες που κατατέθηκαν για το νέο αναπτυξιακό νόμο και ποιους ευνοούν
Ζητούμενο το Επιχειρείν χωρίς γραφειοκρατία
Έντονη είναι  η ανησυχία των τοπικών επιχειρηματιών και εμπόρων για το αν και κατά πόσο ο νέος αναπτυξιακός νόμος που έφερε στην Βουλή το υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης μπορεί να μην αποδειχθούν ιδιαίτερα λειτουργικά.
Άλλωστε, το ιδιαίτερα αρνητικό παρελθόν των εκάστοτε κυβερνήσεων με τους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς να κυριαρχούν και τους επιχειρηματίες και εμπόρους να μην μπορούν να εισχωρήσουν σε εθνικά προγράμματα προκειμένου να αξιοποιήσουν για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους συγκεκριμένα κονδύλια, είναι κάτι που κανείς δεν έχει ξεχάσει αλλά και που σίγουρα εύχεται να μην αντιμετωπίσει και πάλι στο μέλλον.
Το στοίχημα για το υπουργείο Ανάπτυξης είναι ακριβώς αυτό: να προσπαθήσει να βγάλει οποιεσδήποτε αγκυλώσεις που  υπάρχουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και δυσκολεύουν τους επιχειρηματίες να εφαρμόσουν συγκεκριμένα προγράμματα.
Ήδη το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τις τροπολογίες που αφορούν το νέο αναπτυξιακό νόμο αλλά και  άκουσε στην Βουλή τους θεσμικούς φορείς να εκφράζουν την γνώμη τους για το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.
Με αφορμή τις δύο αυτές εξελίξεις ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτρης Μπαράτσας μιλώντας στον «Α» χαρακτήρισε αρχικά θετικό τον νέο αναπτυξιακό νόμο, αλλά ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα πρέπει να βοηθήσει τους επιχειρηματίες ώστε να μην εμπλακούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και σε όποιες αγκυλώσεις μπαίνουν απέναντι από αυτούς. Αν αυτό συμβεί, σύμφωνα με τον κ. Μπαράτσα, τότε είναι βέβαιο πως ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα κινηθεί προς την σωστή και θετική κατεύθυνση.
Παράλληλα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου τόνισε πως είναι θετικό και το γεγονός ότι η κυβέρνηση αντιλήφθηκε νωρίς μετά από πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου και των τοπικών βουλευτών και μετά από παρέμβαση του θεσμικού φορέα των επιχειρηματιών ότι η Ήπειρος έπρεπε και παρέμεινε στην Γ’ Ζώνη επιχορηγήσεων που προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος.
Από την άλλη ο κ. Μπαράτσας σχολιάζοντας το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας είπε πως είναι αρνητικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν συμπεριλαμβάνει σε καμία δραστηριότητα του αναπτυξιακού νόμου το εμπόριο για αυτό και το Εθνικό Ταμείο θα πρέπει με κάθε τρόπο να βοηθήσει τους εμπόρους ώστε να βγουν από την δύσκολη κατάσταση που έχουν περιέλθει.
Τροπολογίες
του νέου αναπτυξιακού
Αύξηση των επιδοτήσεων μέχρι και το 60% του προϋπολογισμού επένδυσης ειδικά για νησιωτικές περιοχές, ευνοϊκότερο καθεστώς για τις μεγάλες επενδύσεις αλλά και την ενίσχυση τουριστικών μονάδων προβλέπουν τροπολογίες στο νέο αναπτυξιακό νόμο που κατέθεσε στη Βουλή το ΥΠΑΑΝ.
Με βάση την τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΑΑΝ, για τα ανώτατα όρια ενισχύσεων κατά ζώνη επενδύσεων προβλέπεται ότι τα ποσοστά που ορίζει ο νόμος αυξάνονται για τις νησιωτικές περιοχές κατά 5% για τις μεγάλες και κατά 10% για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Συνεπώς:
Στην Α΄ ζώνη, το ανώτατο ποσοστό ενισχύσεων που φτάνει το 15% για μεγάλες επιχειρήσεις, 20% για μεσαίες επιχειρήσεις και 25% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ειδικά για τις νησιώτικές περιοχές, διαμορφώνεται σε 25%, 30% και 35% αντίστοιχα.
Στη Β΄ ζώνη, όπου το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης φτάνει σε 30% για μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για μεσαίες επιχειρήσεις και 40% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αν η επένδυση γίνει σε νησιωτική περιοχή διαμορφώνεται σε 35%, 45% και 50% αντίστοιχα.
Στη Γ΄ ζώνη, όπου ανήκει και ο νομός Ιωαννίνων, το ανώτατο ποσοστό με βάση το νόμο διαμορφώνεται στο 40% για μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αν οι επενδύσεις γίνουν σε νησιωτική περιοχή τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 45%, 55% και 60% αντίστοιχα.
Άλλη τροπολογία του ΥΠΑΑΝ κάνει ακόμη πιο ευνοϊκό το καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων, οι οποίες με βάση το νόμο βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς. Συγκεκριμένα στο άρθρο 13, όπου περιγράφεται το καθεστώς ενίσχυσης και ειδικά για το τμήμα της επένδυσης από τα 50 μέχρι και τα 100 εκατ. ευρώ, το ποσοστό της επιδότησης ή του κινήτρου που παρέχεται αυξάνεται στο 50% από το 30% του ανώτατου της ζώνης που γίνεται η επένδυση.
Αντιστοίχως το ποσοστό της επιδότησης που παρέχεται για το τμήμα του προϋπολογισμού της επένδυσης πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ αυξάνεται από το 20% στο 30% του μέγιστου ποσοστού επιχορήγησης στη ζώνη της κάθε επένδυσης.
Μέσα στις πολυάριθμες τροπολογίες που αφορούν το νέο επενδυτικό νόμο υπάρχει και μία, η οποία ευνοεί τις επενδύσεις στον τουρισμό. Συγκεκριμένα με προσθήκη μειώθηκε από τα 8 χρόνια που προέβλεπε ο νόμος στα 6 χρόνια η περίοδος που θα πρέπει να περιμένει κάποιος πριν καταθέσει επενδυτική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκληρωμένης επένδυσης του εκσυγχρονισμού της μονάδας.
Επίσης για τις επενδυτικές προτάσεις οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία της «γενικής επιχειρηματικότητας», κατατέθηκε προσθήκη με την οποία χαμηλώνει ο πήχης των ενισχυόμενων επενδύσεων.
Τονίζεται ειδικότερα ότι για την κατηγορία αυτή το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των οριζόμενων ποσών από το νόμο.
Συγκεκριμένα τα ελάχιστα όρια για τις επενδύσεις «γενικής επιχειρηματικότητας» διαμορφώνονται από τα 10 εκατ. ευρώ στα 5 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Από τις 500.000 στις 250.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις, από τις 300.000 στις 150.000 για τις μικρές και από τις 200.000 στις 100.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Διευρύνονται οι εξαιρέσεις
Επίσης στον κατάλογο των επιχειρήσεων που εξαιρούνται από τα κίνητρα του νόμου προστέθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες:
• Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
• Κτηνιατρικές δραστηριότητες
• Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
• Δραστηριότητες απασχόλησης
• Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφών δραστηριοτήτων
• Δραστηριότητας προστασίας και έρευνας
• Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
Προσανατολισμός στις μεγάλες επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό προσωπικού, οι οποίες παράγουν ή προτίθενται να παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Σε γενικές γραμμές οι 100 βαθμοί, που θα είναι το άριστον της βαθμολογίας της κάθε επενδυτική πρότασης, θα απαρτίζονται από τις εξής επιμέρους βαθμολογίες:
• Τα κριτήρια αξιολόγησης της επένδυσης και του επενδυτικού φορέα θα αντιστοιχούν στο 20% της βαθμολογίας
• Τα κριτήρια βιωσιμότητας και αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου και του φορέα επένδυσης θα αντιστοιχούν στο 20% της βαθμολογίας
• Τα κριτήρια τεχνολογικής ανάπτυξης καινοτομίας και των νέων προϊόντων θα δίνουν το 25% της βαθμολογίας και τέλος
• Τα κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη θα δίνουν το υπόλοιπο 35% της βαθμολογίας.
Το Εθνικό
Ταμείο Επιχειρηματικότητας
Θετική γνώμη σχετικά με τη σύσταση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), που προωθεί το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξέφρασαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής όλοι οι αρμόδιοι φορείς.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Δημήτρης Ασημακόπουλος, ανέφερε ότι το ΕΤΕΑΝ «μπορεί να αποτελέσει μια πραγματική τομή στη μέχρι σήμερα σχέση ανάμεσα στις παραγωγικές επιχειρήσεις και τον τραπεζικό τομέα».
Εκ μέρους της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος ο πρόεδρος, Γιώργος Κασιμάτης, υπογράμμισε ότι η μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ σε ΕΤΕΑΝ «αποτελεί δείγμα καλής πρόθεσης από την κυβέρνηση αρκεί να μην εμπλακεί και η πρωτοβουλία αυτή στα γρανάζια της ιδιότυπης χρηματοπιστωτικής γραφειοκρατίας η οποία μείωσε σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του ΤΕΜΠΜΕ». Πρότεινε επίσης να αξιοποιηθεί το μοντέλο των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης προγραμμάτων σε σύμπραξη με το ΕΤΕΑΝ.
«Το ελληνικό εμπόριο υποδέχεται θετικά και με ενδιαφέρον κάθε νομοθετική πρωτοβουλία η οποία αποσκοπεί στη στήριξη της επιχειρηματικότητας» ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης, και συμπλήρωσε ότι το ΕΤΕΑΝ καλείται να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε μια περίοδο που ο δανεισμός είναι λιγότερος, δυσκολότερος και ακριβότερος και συνεχίζεται η αιμορραγία στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΠΑΣ

 

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος