Ιουλ
14

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Εκσυγχρονισμός μέσα από τα… 140 άρθρα του πολυνομοσχεδίου
Εκτύπωση

Το νέο σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, επαναφέρει την αντιμισθία των αντιδημάρχων και τις αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων, ενώ περιλαμβάνει ρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό των ΔΕΥΑ

 

Έφτασε τελικά στη Βουλή, ύστερα από καθυστερήσεις με στόχο η τελική διαμόρφωσή του να καλύψει, με τις λιγότερες δυνατόν αντιδράσεις, εκκρεμή ζητήματα των δήμων, το νομοσχέδιο - σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών με επίκεντρο θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο και αναμένεται να προωθηθεί άμεσα για ψήφιση το σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει 140 άρθρα με ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), αλλά και διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Διευθετεί θέματα σχετικά με τα οικονομικά των δήμων και το προσωπικό τους, αναφέρεται σε αλλαγές για τη διευκόλυνση της ίδρυσης Αποτεφρωτηρίων νεκρών, αναφέρεται αναλυτικά στο Μητρώο Πολιτών, ενώ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις με αντικείμενο τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας.

Μεταξύ των θεμάτων, επανέρχονται οι ρυθμίσεις για την αντιμισθία των αντιδημάρχων και τις αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων. Επίσης, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για θέματα των ΔΕΥΑ.

Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου υπάρχουν άρθρα, που έρχονται να ρυθμίσουν:

— Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων

— Την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

— Την χορήγηση του επίδοματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

— Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών – Με Άρση δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα

— Διορισμός καταταγέντων σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ σε περίπτωση κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων ΟΤΑ στα οποία έχουν κατανεμηθεί.

Διορισμοί βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ που έχουν εκδοθεί από 1.1.2009 έως 31.12.2015

— Κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007

–Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών

— Παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων

— Μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

Επίσης καθορίζονται μια σειρά από ζητήματα όπως:

— Χρήση «Τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών» στους ΟΤΑ

— Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού

— Τροποποίηση διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 (Α’ 15)

— Μεταβίβαση σχολικών ακινήτων στους Δήμους

— Παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων

— Μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 1.0px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 1.0px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'; min-height: 15.0px}

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου Γιάννης Λώλος σε δηλώσεις του πριν την έναρξη της χθεσινής συνεδρίασης της διοικούσας επιτροπής μετέφερε την ικανοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάθεση του νομοσχεδίου, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν αντιμετωπίζει τα βασικά και δομικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης που σχετίζονται με την κατανομή των αρμοδιοτήτων και κυρίως την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος