Νοε
03

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - Ένα ζωντανό εργαστήριο για την κίνηση στην πόλη
Εκτύπωση

 

Τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, στο «Αρχοντικό Πυρσινέλλα», πολίτες και φορείς θα συζητήσουν

ανοιχτά σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας

 

Παραδοσιακά, η διαδικασία σχεδιασμού πολιτικών αστικής κινητικότητας αντιμετωπίζει τους πολίτες σαν «παθητικές» πηγές δεδομένων και τελικούς αποδέκτες «οριστικών» πολιτικών και εφαρμογών.

Οι πόλεις της Μεσογείου (MED), έχουν αναγνωρίσει την πρόκληση της ανάπτυξης βιώσιμων πολιτικών κινητικότητας σαν εργαλείο αστικού σχεδιασμού με στόχο την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις των πολιτών και της τουριστικής ζήτησης.

Η καινοτομική προσέγγιση του έργου Motivate έγκειται στην εγκατάλειψη των εν λόγω πρακτικών και την αντιμετώπιση των πολιτών σαν «ενεργές» πηγές δεδομένων και πληροφοριών για την αξιολόγηση υφιστάμενων μέτρων και το σχεδιασμό νέων πολιτικών με έμφαση στον αστικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Βασικός στόχος του προτεινόμενου έργου Motivate είναι η επίδειξη και προώθηση της υιοθέτησης ειδικών μέτρων βιώσιμης κινητικότητας σε περιοχές της Μεσογείου με εποχική τουριστική ζήτηση, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη και ελκυστικότητα των πόλεων

Έτσι, ο Δήμος Ιωαννιτών, στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και επαφής με τον πολίτη οργανώνει το 1ο ζωντανό εργαστήριο του έργου Motivate του προγράμματος Interreg MED.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στο «Αρχοντικό Πυρσινέλλα», τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, στις 18:00. Πολίτες και φορείς θα συζητήσουν ανοιχτά σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας. Αναλυτικά, το πρόγραμμα του εργαστηρίου παρουσιάζεται παρακάτω:

Πρόγραμμα συνάντησης:

Εργασίες Τοπικής Ομάδας Εταίρων

18:00 - 18:15: Προσέλευση ενδιαφερόμενων

18:15 - 18:30: Σύντομη παρουσίαση του ζωντανού εργαστηρίου

18:30 0 19:00: Παρουσίαση της πλατφόρμας αστικής κινητικότητας Motivate

Ινστιτούτο Μεταφορών – ΙΜΕΤ και Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ.

19:15 – 19:30: Παρουσίαση της δράσης ηλεκτρονικού πάρκινγκ (e-parking) στην πόλη. Γιώργος Αντωνίου, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου.

19:30 – 19:45: Παρουσίαση ποδηλατοδρόμων με ήπιες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και τα μαθήματα από την Αμβέρσα

Βασίλης Φλούδας, Προϊστάμενος Τμ. Προγραμματισμού Δ. Ιωαννιτών - Κική Μακρή, Τεχνική Υπηρεσία Δ. Ιωαννιτών.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}

20:00-21:00: Ανοιχτή συζήτηση σε δυο τραπέζια: 1ο Τραπέζι: e-parking και 2ο Τραπέζι: Ποδηλατόδρομοι με ήπιες παρεμβάσεις.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος