Νοε
08

Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» - Συνεδριάζει την Παρασκευή η Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκτύπωση

li.li1 {margin: 0.0px 0.0px 1.0px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'} ul.ul1 {list-style-type: disc}

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, πραγματοποιείται στα Ιωάννινα (ξενοδοχείο Grand Serai- με ώρα έναρξης 10 π.μ.), η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».
Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:
I. Εισαγωγικό μέρος:
1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
2. Έγκριση Πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
II. Παρουσίαση – Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠ:
4. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 και ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2016
5. Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ενημέρωση σχετικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων του Προγράμματος
6. 1η Αναθεώρηση του ΕΠ
7. Ενεργοποίηση και πρόοδος υλοποίησης του Πλάνου Αξιολόγησης του ΕΠ
8. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Προγράμματος
9. Πρόοδος υλοποίησης των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης
10. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζοντίων θεμάτων (αναφέρονται ενδεικτικά)
Ενημέρωση για τα σχέδια δράσης και την επιτυχή ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών στόχων
Ενημέρωση σχετικά με την Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του 2016 και της νέας αναθεώρησης
Ενημέρωση για την 1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Χωρικές Παρεμβάσεις
Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων (Χρηματοδοτικά Εργαλεία, ΠΣΚΕ, αντιμετώπιση θεμάτων RIS και Κρατικών Ενισχύσεων, σύσταση και δημιουργία Ταμείων)
11. Άλλα θέματα
III. Συζήτηση – Παρεμβάσεις.
IV. Συμπεράσματα – Αποφάσεις.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος