Ιαν
11

«Βέτο» της οικογένειας στη μεταμόσχευση
Εκτύπωση

Η οικογένεια θα λαμβάνει την τελική απόφαση για τη δωρεά οργάνων, ακόμη και εάν ο υποψήφιος δότης είχε εκφράσει εν ζωή την επιθυμία να προσφέρει τα όργανά του - Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, θα απαιτείται άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων η οποία θα ακολουθεί απόφαση επιτροπής, που να δικαιολογεί το αίτημα για μεταμόσχευση

 

Σημαντικές αλλαγές που για την επιστημονική κοινότητα κρίνονται αναγκαίες προωθούνται μέσω του πολυνομοσχεδίου, αναφορικά με το μείζον ζήτημα των μεταμοσχεύσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του νομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα, το οποίο αναμένεται να ψηφισθεί τη Δευτέρα, η οικογένεια πλέον θα μπορεί να ασκεί «βέτο» στη μεταμόσχευση, ακόμη και εάν ο δότης δεν είχε αντίρρηση εν ζωή, καθώς η οικογένεια θα λαμβάνει την τελική απόφαση για τη δωρεά οργάνων, ακόμη και εάν ο υποψήφιος δότης είχε εκφράσει εν ζωή την επιθυμία να προσφέρει τα όργανά του.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 3984/11 (άρθρο 8), ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω, η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο, πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του.

Με το άρθρο 260 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων, ιστών και κυττάρων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται με σύμφωνη γνώμη της οικογένειας, ακόμη και στην περίπτωση που ο υποψήφιος δότης δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του όσο ζούσε.

Συναίνεση της οικογένειας δεν απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο νεκρός είχε εκδώσει εν ζωή ειδική κάρτα δότη, με την οποία εξέφραζε την ελεύθερη δήλωση βούλησης για προσφορά οργάνων.

Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο απλουστεύεται η διαδικασία δωρεάς οργάνων από πρόσωπα, τα οποία έχουν προσωπική σχέση ή συνδέονται συναισθηματικά με τον υποψήφιο λήπτη. Πρόκειται για ζώντες δότες νεφρικού μοσχεύματος, οι οποίοι καλύπτουν σήμερα σχεδόν το 50% της προσφοράς οργάνων στην Ελλάδα.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για προσφορά οργάνου από ζώντα δότη πρέπει να υπάρξει δικαστική απόφαση. Με το νέο πλαίσιο, την απόφαση λαμβάνει πλέον μη αμειβόμενη επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Με τον νόμο 3984/11, η αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη απαιτεί άδεια με δικαστική απόφαση, η οποία εκδίδεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και ύστερα από έλεγχο όλων των προϋποθέσεων αφαίρεσης οργάνου από ζώντα δότη και επιπλέον της ψυχικής του υγείας. Με την ίδια απόφαση, πρέπει να προκύπτει η προσωπική σχέση και ο συναισθηματικός δεσμός δυνητικού δότη και λήπτη, όπως και ανιδιοτέλεια της προσφοράς.

Με το άρθρο 260 του πολυνομοσχεδίου, για τη μεταμόσχευση οργάνου σε άτομο που συνδέεται συναισθηματικά με τον δότη, απαιτείται στο εξής άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Για να δοθεί η άδεια, πρέπει να προηγηθεί απόφαση μη αμειβόμενης επιτροπής, που αποτελείται:

- Από έναν πρωτοδίκη, ο οποίος ορίζεται από τον πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του κατά τόπον αρμόδιου Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο λήπτης.

- Από εκπρόσωπο του ΕΟΜ.

- Έναν ψυχίατρο και έναν κοινωνικό λειτουργό.

Η επιτροπή θα συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση περί της ύπαρξης προσωπικής σχέσης και συναισθηματικού συνδέσμου, που δικαιολογεί το αίτημα για μεταμόσχευση. Με έγγραφη συγκατάθεση του δυνητικού δωρητή και του λήπτη, τα μέλη της επιτροπής έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν πλήρη έλεγχο και αξιολόγηση κάθε είδους προσωπικά δεδομένα δότη και λήπτη.

Μπορούν, επίσης, να εξετάζουν τις συνθήκες της καθημερινής τους διαβίωσης, των κοινωνικών τους σχέσεων, της εργασίας τους, του ιατρικού τους φακέλου, ακόμη και του ποινικού τους μητρώου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες στο Ioannina TV, ο αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων, επιστημονικά υπεύθυνος της μονάδας μεταμοσχεύσεων του ΠΓΝΙ Μιχάλης Μήτσης, η συγκεκριμένη πρόβλεψη και αλλαγή στη διαδικασία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, έστω κι αν τα βήματα που μπορούν και πρέπει ακόμη να γίνουν για να φτάσουμε αντίστοιχα ποσοστά δοτών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ακόμη πολλά.

Μέχρι σήμερα η αφαίρεση οργάνου από θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του.

«Ήταν μία πρόβλεψη του νόμου του 2011 για την εικαζόμενη συναίνεση που είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, δυστυχώς όμως το υπουργείο Υγείας δεν είχε ανακαλέσει την απόφαση αυτή», σημείωσε ο κ. Μήτσης.

Με το άρθρο 260, η αφαίρεση οργάνου από θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας. Ένα σημείο ωστόσο που σύμφωνα με τον κ. Μήτση χρήζει επανεξέτασης ή ακόμη και παράλειψης είναι αυτό που αναφέρει πως η οικογενειακή συναίνεση δεν απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο δότης είχε εκδώσει στο παρελθόν ειδική κάρτα δότη, με την οποία εξέφραζε την ελεύθερη δήλωση βούλησης για προσφορά οργάνων.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px}

«Αυτή η παράγραφος θα μπορούσε να παραλειφθεί, γιατί υπάρχουν περιστατικά που συγγενικά πρόσωπα μας ενημερώνουν, ότι σε επόμενη χρονική στιγμή από την αρχική του δήλωση βούλησης είχε εκφράσει διαφορετική άποψη. Το καλύτερο πιστεύουμε είναι ότι θα έπρεπε η συγκεκριμένη πρόβλεψη να μην υπάρχει καν στο πολυνομοσχέδιο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μήτσης.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος