Μαϊ
21

ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ - Αναβαθμίστηκε και… επαναλειτουργεί από Δευτέρα
Εκτύπωση

Η Επιτροπή Λειτουργίας του Νέου Κλειστού, κάνει γνωστό πως έπειτα από χρονικό διάστημα σχεδόν 2 μηνών, το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο πρόκειται να λειτουργήσει ξανά τη Δευτέρα 25 Μαΐου ακολουθώντας ωστόσο όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν ορισθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την ΕΟΚ.

Ενδεικτικά για τη λειτουργία του Νέου Κλειστού θα ισχύσουν τα

εξής:

1. Με ευθύνη των συλλόγων οι αθλητές των σωματείων θα είναι

ηλικίας άνω των 13 ετών.

2. Με ευθύνη των συλλόγων θα γίνονται ατομικές προπονήσεις

είτε ομαδικές προπονήσεις χωρίς ασκήσεις με αντίπαλο σε γκρουπ

των 5-6 ατόμων. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι σε επαρκή από-

σταση μεταξύ τους (2 μέτρα κατ’ ελάχιστον) χωρίς να έρχονται σε

σωματική επαφή μεταξύ τους και χρησιμοποιώντας ατομικές μπά-

λες και ατομικό εξοπλισμό.

3. Δεν θα επιτραπεί είσοδος άνω των 25 ατόμων (αθλητών, προ-

πονητών, παραγόντων) βάσει της επιφάνειας του γηπέδου.

4. Κάθε αθλούμενος θα πρέπει να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση

ότι είναι κλινικά υγιής, η οποία θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή ια-

τρού. Θα πρέπει να προσκομιστεί στην Επιτροπή Λειτουργίας λί-

στα αθλητών που πρόκειται να αθληθούν στο γήπεδο μαζί με τις

παραπάνω ιατρικές βεβαιώσεις. Αθλητής εκτός λίστας δεν πρόκει-

ται να εισέλθει στο γήπεδο. Η λίστα μπορεί να ανανεώνεται στα-

διακά.

5. Οποιοδήποτε μέλος συλλόγου (προπονητής, αθλητής, παρά-

γοντας) εισέρχεται στο γήπεδο υποχρεούται να γράφει το όνομά

του και να υπογράφει στον ημερήσιο κατάλογο καταγραφής ει-

σερχομένων-εξερχομένων ατόμων.

6. Η προπόνηση θα διαρκεί 1 ώρα. Η επόμενη προπονητική ώρα

θα ξεκινάει 30 λεπτά μετά την λήξη της προηγούμενης προκειμένου

να υπάρχει χρόνος να εκκενωθεί το κτίριο και να γίνουν οι κατάλ-

ληλες εργασίες απολύμανσης από τους φύλακες του γηπέδου.

7. Τα αποδυτήρια θα παραμείνουν κλειστά. Οι αθλητές των συλ-

λόγων θα αλλάζουν ενδυμασία εναλλάξ στα καθίσματα των πάγκων

των ομάδων. Τα καθίσματα μετά την έξοδο των αθλητών θα απο-

λυμαίνονται από το προσωπικό του γηπέδου.

8. Η αίθουσα με τα βάρη θα παραμείνει κλειστή.

9. Θα υπάρχουν συσκευές αντισηπτικών υγρών εντός και εκτός

του αγωνιστικού χώρου για χρήση από τους συλλόγους.

10. Το προπονητικό και ιατρικό επιτελείο υποχρεούται βάσει οδη-

γιών της ΓΓΑ να φοράει προστατευτική μάσκα.

11. Οι φύλακες του γηπέδου θα φοράνε υποχρεωτικά προστα-

τευτική μάσκα και γάντια όταν βρίσκονται στους εσωτερικούς κοι-

νόχρηστους χώρους του γηπέδου.

12. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο το WC και ο νιπτήρας ενός συγκε-

κριμένου αποδυτηρίου όταν υπάρξει μεγάλη ανάγκη.

13. Το βράδυ θα γίνεται απολύμανση σε όλους τους κοινόχρη-

στους χώρους του γηπέδου.

14. Ο κλιματισμός του γηπέδου απαγορεύεται να λειτουργήσει.

Παρακαλούνται όλοι οι σύλλογοι που ενδιαφέρονται να κάνουν

προπονήσεις στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο να αποστείλουν email

στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. μέχρι την Παρασκευή στις 14:00 με τις ημέ-

ρες και ώρες που επιθυμούν να προπονηθούν προκειμένου να κα-

ταρτισθεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας του γηπέδου.

Παρεμβάσεις

Παράλληλα, η Επιτροπή Λειτουργίας του Νέου Κλειστού, ενημε-

ρώνει και για μια σειρά νέων παρεμβάσεων που έγιναν στο Γυμνα-

στήριο, το χρονικό διάστημα απαγόρευσης λειτουργίας του.

Οι εργασίες αυτές είναι οι εξής:

1. Κατασκευή νέου και μεγαλύτερου αποδυτηρίου διαιτητών.

2. Κατασκευή 2 νέων WC για εξυπηρέτηση αθλητών ΑμεΑ.

3. Ελαιοχρωματισμοί αποδυτηρίων και κοινόχρηστων χώρων.

4. Αντικατάσταση σιφονιών και πλακιδίων δαπέδου αποδυτηρίων.

5. Διαγράμμιση χώρου στάθμευσης γηπέδου.

Το επόμενο διάστημα έχουν δρομολογηθεί και θα ολοκληρωθούν

και οι εξής σημαντικές παρεμβάσεις για την περαιτέρω αναβάθ-

μιση του Γυμναστηρίου:

1. Θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά οροφής του γηπέδου με

νέα φωτιστικά τεχνολογίας Led.

2. Θα αντικατασταθεί ο ηλεκτρονικός πίνακας και τα χρονόμε-

τρα των 24 δευτερολέπτων με νέο μεγαλύτερο και με περισσότερες

δυνατότητες πίνακα.