Απρ
10

Στο φουλ οι «μηχανές» για το εργοστάσιο απορριμμάτων
Εκτύπωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στο φουλ οι «μηχανές» για το εργοστάσιο απορριμμάτων

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την υλοποίηση της εγκατάστασης
μονάδας επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων – Σε ιδιώτη, μέσω ΣΔΙΤ, η κατασκευή και διαχείριση του έργου για 27 χρόνια

Το πλέον αποφασιστικό βήμα στο μείζον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων έγινε χθες με την προκήρυξη του διαγωνισμού για την υλοποίηση της εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, σχεδόν ένα μήνα μετά την καθοριστική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ.
Μάλιστα όπως έγινε γνωστό χθες, προθεσμία υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 28η Μαΐου 2013, προκειμένου να επιλεγεί ο ιδιωτικός φορέας που μέσω της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, για διάστημα 27 ετών.
Το έργο θα διαχειρίζεται περίπου 150 χιλ. τόνους, περιλαμβάνοντας το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται σε ολόκληρη τη διοικητική έκταση της Περιφέρειας Ηπείρου.
Όπως σε όλους τους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ για έργα διαχείρισης απορριμμάτων, οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των διαγωνιζομένων και την επιλογή της βέλτιστης λύσης.
Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων, ενώ θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι για τη χρηματοδότηση του 40-60% του κόστους του έργου.
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Νότης Μηταράκης δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ταχύτητα των διαδικασιών της Περιφέρειας Ηπείρου. Καταδεικνύεται για ακόμη μία φορά ότι η προστασία του περιβάλλοντος με παρεμβάσεις επωφελείς και για την ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και της κεντρικής διοίκησης. Το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την επίτευξη της αειφορίας στη διαχείριση απορριμμάτων στην χώρα μας».
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγωνιστικές διαδικασίες για άλλα 10 έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων σε Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, Σέρρες, Αττική, Αχαΐα, ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες η προκήρυξη του έργου της Κέρκυρας.
Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Την ίδια στιγμή και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου χθες ενέκρινε κατά πλειοψηφία τους όρους της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Α’ Φάσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ακολουθεί η ανάρτηση της διακήρυξης στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, όπως και η δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και στον έντυπο Τύπο.
Με τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις και ενέργειες, η Περιφέρεια Ηπείρου με το συντονισμό όλων των αρμοδίων παραγόντων και υπηρεσιών, συνεχίζει την προώθηση και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων (ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, αποκατάσταση ΧΑΔΑ, ΣΜΑ, κλπ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα θέματα που έχουν σχέση με τον υπό αναμόρφωση ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας και με απώτερο στόχο το συμφέρον των πολιτών.
Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Αναστήλωση οικίας Πλακίδα στο Δ.Δ. Κουκουλίου (Α’ Φάση)», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.