Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023

ΔΥΠΑ – Νέα μείωση των εγγεγραμμένων άνεργων

Τον Απρίλιο ανήλθαν σε 927.793 άτομα

Σε 927.793 άτομα ανήλθε τον Απρίλιο του 2023 το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ.
Αυτό σημαίνει μείωση κατά 70.529 άτομα (-7,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, δηλαδή τον Απρίλιο τον 2022, και μείωση κατά 107.787 άτομα (-10,4%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Μάρτιο του 2023.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Απρίλιο, τα 517.698 (ποσοστό 55,8%) άτομα είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 10.095 (ποσοστό 44,2%) για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Οι άνδρες ανέρχονται σε  324.979 άτομα (ποσοστό 35,0%) και οι γυναίκες σε 602.814 (ποσοστό 65,0%).
Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, και φθάνει σε 305.630 άτομα (ποσοστό 32,9%).
Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, και ανέρχεται σε 439.670 άτομα (ποσοστό 47,4%).
Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η περιφέρεια Αττικής και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, και συγκεκριμένα  309.582 άτομα (ποσοστό 33,4%) και 181.876 άτομα (ποσοστό 19,6%), αντίστοιχα.
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Απρίλιο 2023, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 55.438 άτομα.
Από αυτά οι 40.689 (ποσοστό 73,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 14.749 (ποσοστό 26,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 26.553 (ποσοστό 47,9%) και οι γυναίκες σε 28.885 (ποσοστό 52,1%).
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 37.655 (ποσοστό 67,9%) είναι κοινοί, 1.102 (ποσοστό 2,0%) είναι οικοδόμοι, 14.749 (ποσοστό 26,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.767 (ποσοστό 3,2%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 138 (ποσοστό 0,2%) είναι εκπαιδευτικοί, και 27 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.
Κανονικά οι προσλήψεις
μακροχρόνια ανέργων
Εξάλλου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξαιρείται από την αναστολή προσλήψεων και ανανεώσεων λόγω εκλογών το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών της ΔΥΠΑ.
Συνεπώς συνεχίζονται κανονικά οι προσλήψεις και οι ανανεώσεις των ωφελούμενων του προγράμματος σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, επιχειρήσεις δήμων και περιφερειών, επιχειρήσεις-φορείς-οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ