Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου, 2022

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – 147.500 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου

Υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας, προϋπολογισμού ύψους 147.577,58 ευρώ.

Το έργο έχει ενταχθεί σε  Πράξη, με ακρωνύμιο «TargetT», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Greece-Albania 2014-2020» (από Ευρωπαϊκή Ένωση 85% και από εθνικούς πόρους 15%).

Οι εργασίες οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα, στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου, με τις εξής παρεμβάσεις:

– Προσθήκη περιμετρικού κελύφους για τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων,

– Θερμομόνωση δωμάτων,

– Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με διπλούς υαλοπίνακες,

– Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, Ιωάννης Λώλος ανέφερε τα εξής: «Επενδύουμε στην επόμενη μέρα, μέσω της λήψης πρωτοβουλιών με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οφείλουμε να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, γι’ αυτό και εργαζόμαστε εντατικά προς την κατεύθυνση αυτήν. Με το εν λόγω έργο υιοθετούμε ενεργειακά αποδοτικά συστήματα και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, ειδικά σήμερα που η χώρα μας βιώνει μια έντονη ενεργειακή κρίση, συνεχίζοντας αδιαλείπτως κάθε προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος κι εξοικονόμησης πολύτιμων πόρων προς όφελος όλων».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ