Δευτέρα, 5 Ιουνίου, 2023

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – ΕΨΕΠ – 400.000 ευρώ για στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων

Ο Δήμος Ιωαννιτών, ως δικαιούχος Φορέας, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π. (ως ο Διαχειριστής Φορέας) εξασφάλισαν χρηματοδότηση από το υπουργείο Εργασίας, ύψους 400.000 ευρώ, για την υλοποίηση του σχεδίου με τίτλο «Στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων που διαβιούν στο Δήμο Ιωαννιτών», που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία αστέγων νοικοκυριών, δηλαδή ατόμων ή/και οικογενειών που διαμένουν σε ξενώνες αστέγων, στο δρόμο, σε ακατάλληλα καταλύματα ή νοικοκυριά που βρίσκονται σε συνθήκες επαπειλούμενης αστεγίας (νοικοκυριά για τα οποία επίκειται έξωση ή δεν έχουν δυνατότητα αποπληρωμής των λειτουργικών τους εξόδων).

Το Πρόγραμμα παρέχει στους ωφελούμενους:

– Επιδότηση ενοικίου για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

– Κάλυψη των βασικών δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού για χρονικό διάστημα 24 μηνών (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, κοινόχρηστες δαπάνες).

– Επιδότηση εργασίας και υπηρεσίες εργασιακής επανένταξης ή/και προώθησης στην εργασία.

– Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Διαχειριστή Φορέα, Ε.Ψ.Ε.Π., τηλεφωνικά (αρ. τηλ. 26510-39820), Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 π.μ. – 14:00 (υπεύθυνη επικοινωνίας, κα. Πολυχρόνου Κυριακή).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ