Κυριακή, 11 Απριλίου, 2021

ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – 9,8 εκ. ευρώ για δυο νέα έργα στην Ηγουμενίτσα

Προς δημοπράτηση οδεύει το έργο της «Διευθέτησης του ρέματος Γκούρας» με συνολικό προϋπολογισμό 8.780.000 ευρώ, μετά τη διατύπωση θετικής γνώμης εκ μέρους της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης   και τη διαδικασία  προκήρυξής του.
Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας. Επίσης η Ε.Υ.Δ. διατύπωσε θετική γνώμη και για τα σχέδια διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης της πράξης «αντικατάσταση οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 999.998 ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ