Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – «Ναι» στην ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών

Με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης προχωρά η διαδικασία προκήρυξης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων», προϋπολογισμού 660.310,46 ευρώ.

Φορέας υλοποίησης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παίδων και Εφήβων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, η οποία θα συνεισφέρει στη μείωση του ενεργειακού, περιβαλλοντικού και οικονομικού αποτυπώματος του Νοσοκομείου στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου για τις επόμενες δεκαετίες.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

– Θερμομόνωση στέγης και εξωτερικής τοιχοποιίας.

– Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες.

– Εγκατάσταση ημικεντρικού συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου (VRV), θέρμανσης και ψύξης, με το απαραίτητο δίκτυο σωληνώσεων και τον αυτοματισμό της εγκατάστασης.

– Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού και 4 τυπικών εναλλακτών ανάκτησης θερμότητας αέρος-αέρος.

– Αντικατάσταση συστήματος φωτισμού με νέα φωτιστικά τεχνολογίας led.

– Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)

– Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BMS), με τον απαραίτητο μετρητικό εξοπλισμό και διασύνδεσή του με το κεντρικό BMS του Νοσοκομείου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ