Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023

ΗΠΕΙΡΟΣ – Στο «τραπέζι» ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ

Ξεκίνησε ο διάλογος των Δήμων της Ηπείρου για την επόμενη προγραμματική περίοδο, έπειτα από πρωτοβουλία της ΠΕΔ – Ποιες οι κατανομές πόρων ανά Στόχο Πολιτικής για το ΠΕΠ Ηπείρου

 

Σε ρυθμούς ΕΣΠΑ 2021-2027 μπήκε από χθες η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ηπείρου με την έναρξη σε επίπεδο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, του δημόσιου διαλόγου για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου, Χρήστου Ντακαλέτση στην οποία ασμένως ανταποκρίθηκε η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, τα δύο στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) Ε.Π. Ηπείρου, Ευγενία Πανανικολάου και Νίκος Μπαλτογιάννης ενημέρωσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ηπείρου για το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ, βάσει των δύο Εγκυκλίων του Υπουργείου Ανάπτυξης και των προτάσεων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Ηπείρου Ευγενία Παπανικολάου αναφέρθηκε στα ως τώρα βήματα της χώρας μας που καταλήγουν στο πρώτο σχέδιο του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Βάσει του σχεδίου αυτού, για την Ήπειρο προβλέπονται 299,036 εκ. ευρώ για έργα του ΕΤΠΑ και 104,257 εκ. ευρώ για δράσεις του ΕΚΤ.

Ο Νίκος Μπαλτογιάννης στη συνέχεια, ανέλυσε τους πέντε Στόχους Πολιτικής του νέου ΕΣΠΑ καταλήγοντας στις κατανομές πόρων ανά Στόχο Πολιτικής για το ΠΕΠ Ηπείρου.

Συνοπτικά ισχύουν τα εξής:

Στόχος Πολιτικής 1: Μία εξυπνότερη Ευρώπη. Αφορά έργα νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, παραγωγικές επενδύσεις με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογίες, τουρισμό και παρακίνηση συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, άρση εμποδίων σε βάρος Ατόμων με Αναπηρίες.

Στα ΠΕΠ θα χρηματοδηθούν μικρά επενδυτικά σχέδια δημόσιας δαπάνης έως 200.000 ευρώ και δημόσιες επενδύσεις, προϋπολογισμού έως 1 εκατ. ευρώ.

Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη. Αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, διανομή ενέργειας, Κυκλική οικονομία και επιχειρηματικότητα, τη βιοοικονομία και τη διαχείριση απορριμμάτων σε ένα ειδικό μέρος, καθώς και τους υδάτινους πόρους.

Στα ΠΕΠ επιτρέπονται δράσεις επεξεργασίας και διαχείρισης λυμάτων, έργα ύδρευσης, μικρές υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, μικρά αντιπλημμυρικά έργα και έργα ενεργειακής εξοικονόμησης.

Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη. Αφορά την κινητικότητα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και τη ψηφιακή συνδεσιμότητα μεταξύ των πολιτών, την ανάπτυξη δικτύων πληροφορικής, σιδηροδρομικών μεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών και έργα συνδέσεων σε λιμένες, αστικές μεταφορές σε πόλεις και ηπειρωτικές περιοχές, τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον και μέσα σταθερής τροχιάς, την ηλεκτροκίνηση, κτλ.

Στα ΠΕΠ θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα εθνικής, περιφερειακής και τοπικής οδοποιίας.

Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο Κοινωνική Ευρώπη. Περιγράφει υποδομές και δομές για την απασχόληση με προτεραιότητα τις ηλικίες 18-29 ετών, μακροχρόνια ανέργους, ΑμεΑ και πρόσφυγες, την Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επενδύσεις σε υποδομές και δομές δημόσιας υγείας.

Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες. Το κεντρικό σημείο εδώ είναι οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) σε αστικές και άλλες περιοχές.

Ενδεικτική κατανομή ανά Στόχο Πολιτικής:

ΣΠ 1: 51,2 εκατ. ευρώ

ΣΠ 2: 81,5 εκατ. ευρώ

ΣΠ 3: 29,6 εκατ. ευρώ

ΣΠ 4: 161,3 εκατ. ευρώ

ΣΠ 5: 72,2 εκατ. ευρώ

Η εισήγηση

Στην εισήγησή του προς το Δ.Σ. της ΠΕΔ Ηπείρου, ο πρόεδρος, Χρήστος Ντακαλέτσης τόνισε πως δε νοείται στο πλαίσιο της διαβουλευσης η απαρίθμηση έργων και τεχνικών δελτίων.

«Δεν είναι αυτό που θέλουμε αλλά διεκδικούμε να συνδιαμορφώσουμε το νέο ΕΣΠΑ με τη Διαχειριστική Αρχή και το Υπουργείο. Διεκδικούμε να συμμετέχει η ΠΕΔ Ηπείρου στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος και στις επιμέρους Ομάδες Σχεδιασμού των Στόχων Πολιτικής» τόνισε.

Πρόταση της ΚΕΔΕ επίσης, σύμφωνα με τον κ. Ντακαλέτση, είναι η δημιουργία και θεσμοθέτηση σε επίπεδο Περιφέρειας, κοινού οργάνου της Περιφέρειας και της ΠΕΔ, με τη συμμετοχή και αναπτυξιακών φορέων που υλοποιούν προγράμματα Leader, ως κοινού οργάνου που θα διασφαλίσει την αποτελεσματική συνεργασία.

Παράλληλα, πρόταση του κ. Ντακαλέτση ήταν να υποστηριχθεί το μοντέλο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ). Η ανάπτυξη μιας ευρύτερης περιοχής θα επιτυγχάνεται μέσω των ΟΧΕ, δια της συνεργασίας περισσότερων του ενός Δήμων.

«Αυτό όμως, δε μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της υποβολής κάποιων τίτλων έργων. Είναι σκόπιμο να υπάρξει μια ομάδα εργασίας για να πάμε στη συνέχεια με ολοκληρωμένες προτάσεις. Όχι σε τίτλους έργων όπως γινόταν από τη δεκαετία του ’80. Ολιστικά πρέπει να δούμε την ανάπτυξη της Ηπείρου» σημείωσε ο κ. Ντακαλέτσης.

Η απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου ήταν να ακολουθήσει διαβούλευση στα δημοτικά συμβούλια των Δήμων της Ηπείρου και πολύ πιθανά, να επανέλθει το Δ.Σ. της ΠΕΔ Ηπείρου, προκειμένου να διαμορφώσει τις τελικές προτάσεις προς την Διαχειριστική Αρχή, ως τις 15 Φεβρουαρίου που λήγει η διαβούλευση για τους φορείς.

Οι δήμαρχοι

Χρήστος Τσιρογιάννης, Νίκος Ζαχαριάς και Γιώργος Σουλουβέλος οι τρεις δήμαρχοι ζήτησαν μεταξύ άλλων να υπάρξει ενημέρωση για τον τρόπο που θα γίνει η κατανομή των κονδυλίων αλλά και για το τι μπορούν να εντάξουν και πως.

Κοινή αφετηρία όλων όπως είπαν να πετύχουν τη δυνατή καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων.

Ο κ. Ντακαλέτσης υποστήριξε ότι πρέπει να προχωρήσουν σε ολιστική ανάπτυξη των περιοχών με το μοντέλο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ).  Παράλληλα, αναφέρθηκε στη θέληση της ΠΕΔ Ηπείρου να συμμετάσχει στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος και στις επιμέρους Ομάδες Σχεδιασμού των Στόχων Πολιτικής.

Πρόταση της ΚΕΔΕ- η οποία αναμένεται να συνεδριάσει στις 25 Ιανουαρίου και για αυτό το ζήτημα, είναι η δημιουργία και θεσμοθέτηση κοινού οργάνου της Περιφέρειας και της ΠΕΔ με τη συμμετοχή και αναπτυξιακών φορέων που υλοποιούν προγράμματα LEADER ώστε να καταστεί εφικτή η καλύτερη συνεργασία και συμμετοχή.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση της κα. Παπανικολάου έχει ήδη προγραμματιστεί η ενημέρωση των επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων ενώ την Παρασκευή, η διαχειριστική αρχή θα ενημερωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ