Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023

ΚΚΠΠΗ – Δημιουργεί δίκτυο εθελοντών εκπαιδευτικών

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου ανακοινώνει τη δημιουργία δικτύου  εθελοντών εκπαιδευτικών, που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες στα παιδιά μας  που φιλοξενούνται στις Μονάδες Παιδικής Προστασίας.
Όσοι ενδιαφέρονται να συνδράμουν το έργο μας καλούνται να επικοινωνήσουν με τις Διευθύνσεις των Μονάδων, προκειμένου να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την διαδικασία, ως ακολούθως:
Μονάδα Ιωαννίνων: Καθηγητές Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικοί , Χημικοί, ξένες γλώσσες (τηλ.επικ.2651041489, κα Χάμου Αικατερίνη).
Μονάδα Κόνιτσας: Παιδαγωγοί και Καθηγητές όλων των  ειδικοτήτων, ξένες γλώσσες (τηλ.επικ.2651360102, κ. Πραμαντιώτης Δημήτριος).
Μονάδα Πωγωνιανής: Παιδαγωγοί, ξένες γλώσσες (τηλ.επικ.2657031202, κ. Θώμος Στέργιος).
Μονάδα Φιλιατών Θεσπρωτίας: Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, ξένες γλώσσες (τηλ.επικ.2664022223, κ. Κωνσταντίνου Θεοφάνης).
Όπως επισημαίνει η Διοίκηση του Κέντρου «η εθελοντική εργασία στις Μονάδες θα διέπεται από όρους και κανόνες που ορίζει ο Νόμος».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ