Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Νέα, σημαντική διάκριση για το ερευνητικό του έργο

Το εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου καταλαμβάνει την έκτη θέση μεταξύ των Ελληνικών, την 245η στην Ευρώπη και την 609η παγκόσμια, σε μια ερευνητική κατάταξη που βασίζεται στους πρόσφατους δείκτες ερευνητικής παραγωγικότητας των σημαντικότερων επιστημόνων και ερευνητών των Πανεπιστημίων

Μία ακόμη σημαντική διάκριση, που καταδεικνύει το υψηλής ποιότητας και αναγνώρισης ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της παγκόσμιας ερευνητικής κατάταξης «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2022».

Πιο συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταλαμβάνει την έκτη θέση μεταξύ των Ελληνικών, την 245η στην Ευρώπη και την 609η παγκόσμια. Η εν λόγω κατάταξη είναι η πρώτη και μοναδική που βασίζεται στους συνολικούς και πρόσφατους δείκτες (της τελευταίας πενταετίας) ερευνητικής παραγωγικότητας των σημαντικότερων επιστημόνων και ερευνητών των Πανεπιστημίων.

Η εν λόγω κατάταξη είναι η πρώτη και μοναδική που βασίζεται στους συνολικούς και πρόσφατους δείκτες (της τελευταίας πενταετίας) ερευνητικής παραγωγικότητας των σημαντικότερων επιστημόνων και ερευνητών των Πανεπιστημίων. Πιο συγκεκριμένα η απόδοση, η βαθμολογία και η θέση κάθε Πανεπιστημίου υπολογίζεται με βάση τις βαθμολογίες των δεικτών h-index και i10 και τις αναφορές στο Google Scholar του ερευνητικού του δυναμικού.

Για την κατάταξη των χωρών χρησιμοποιούνται τέσσερα κριτήρια. Το πρώτο είναι ο αριθμός των επιστημόνων κάθε Πανεπιστημίου στον κατάλογο των 10.000 κορυφαίων επιστημόνων. Το δεύτερο κριτήριο είναι ο αριθμός των επιστημόνων στον κατάλογο των 100.000 με την σημαντικότερη ερευνητική παραγωγή.

Το τρίτο είναι ο συνολικός αριθμός των επιστημόνων του Πανεπιστημίου που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό κατάλογο AD Scientific Index. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετά την εφαρμογή και των τριών αυτών κριτηρίων, χρησιμοποιείται ως τέταρτο κριτήριο η υψηλότερη παγκόσμια θέση στην κατάταξη μεταξύ των ερευνητών που βρίσκονται στην πρώτη θέση του Ιδρύματος τους. Τα δεδομένα συλλέγοντα από το προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar, και τα δεδομένα και η θέση των Ιδρυμάτων επικαιροποιούνται συνεχώς με αποτέλεσμα η εν λόγω κατάταξη να αποδίδει μια δυναμική και όχι στατική εικόνα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ