Δευτέρα, 29 Μαΐου, 2023

Το Πάρκο Τεχνολογίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Την Τρίτη 24 Μαΐου  και ώρα 13.00, συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης – το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.

Το σημαντικότερο θέμα της συνεδρίασης είναι η ενημέρωση σχετικά με το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας στα Γιάννενα, ενώ μεταξύ των θεμάτων υπάρχει και η συζήτηση για τον κανονισμό λειτουργίας του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

– Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Α’ τρίμηνο του 2022

– Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., για απασχόληση στην Περιφέρεια Ηπείρου, κατά την περίοδο 2022-2023)

– Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαθητείας ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ,  για απασχόληση στην Περιφέρεια Ηπείρου, για το σχολικό έτος 2022-2023

– Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος  «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027

(εισήγηση: η Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.)

– Τροποποίηση Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας

– Έγκριση Κανονισμού  λειτουργίας Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων

– Ενημέρωση σχετικά με το «Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας στα Γιάννενα».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ