Παρασκευή, 31 Μαρτίου, 2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – «Ναι» σε νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Έργων

Αποφάσεις για Μελέτες Περιβαλλοντικών Έργων έλαβε στη συνεδρίαση της Πέμπτης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
Ειδικότερα, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τα έργα:
– Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 36.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Μαρμάρων, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου (κατά πλειοψηφία).
– Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 85.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στην Τ.Κ. Καμαρίνας, Δ.Ε. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου (ομόφωνα).
– Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 156 κλινών 4*, στη θέση «Βρέστα» Τ.Κ. Συβότων, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου (ομόφωνα).
Επίσης, η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συνέδριο Selctour – του μεγαλύτερου δικτύου ταξιδιωτικών γραφείων της Γαλλίας – στις 24-27/11/2022 στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση του ΕΟΤ.
Τέλος, αναβλήθηκε η συζήτηση για το περιεχόμενο της ΜΠΕ του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ρέματος 2 «Λευκοπόταμος», ισχύος 1,38 MW, στη Τ.Κ. Ανθοχωρίου, Δ.Ε. Μετσόβου, Δήμου Μετσόβου, Π. Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
Απορριμματοφόρο
βιοαποβλήτων
στον Δ. Νικ. Σκουφά
Εν τω μεταξύ, με την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ Προγράμματος «Ήπειρος» εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης και προχωρά η διαδικασία ανάθεσης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού Α/Φ οχήματος  Βιοαποβλήτων Δήμου Νικολάου Σκουφά», προϋπολογισμού 173.352 ευρώ.
Το έργο εντάσσεται στην πράξη «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Νικολάου Σκουφά».
Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ