Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Το νέο Κατάστημα Κράτησης Ηπείρου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος

Με εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξή της συνεδριάζει τη Δευτέρα 27 Ιουνίου η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.
Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 11.00 το πρωί και θα γίνει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Μεταξύ των εννέα θεμάτων ξεχωρίζει η γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για την χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης Ηπείρου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ