Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Συνάντηση για τη Διαπεριφερειακή Συνεργασία Ελλάδας- Ρωσίας

Την 23η Νοεμβρίου έλαβε χώρα η δεύτερη, διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη Διαπεριφερειακή Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας.

Την Περιφέρεια Ηπείρου, εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας, Βασίλης Ψαθάς. Από πλευράς της Περιφέρειας, σημειώθηκε ότι τομείς προτεραιότητας αποτελούν, η ανάπτυξη των τουριστικών ανταλλαγών και ειδικότερα η προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού (θρησκευτικός, ορεινός, θαλάσσιος και αγροτουρισμός) και η συνεργασία στον αγροδιατροφικό τομέα και ειδικότερα η προώθηση ποιοτικών, ελληνικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στη ρωσική αγορά.

Σε επίπεδο Περιφερειών, από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου, ενώ από ρωσικής πλευράς συμμετείχαν εκπρόσωποι των Περιφερειών Βλαντιμίρ, Τσελιαμπίνσκ και Ροστόφ.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενθαρρύνουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών των δύο χωρών και υπογράμμισαν τη σημαντική προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας αυτής.

Επίσης, τόνισαν την ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού άμεσων επαφών μεταξύ των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων και αντάλλαξαν, με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών, ενδεικτικούς καταλόγους εταιρειών από τις Περιφέρειες, οι οποίες ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη συνεργιών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ