Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – Με σημαντικά θέματα η συνεδρίαση της Πέμπτης

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου και ώρα 14.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει 15 θέματα και μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η συζήτηση για την επερώτηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για την αναστολή λειτουργίας του ΚΤΕΟ Ιωαννίνων, το θέμα της κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας, η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας και του υπουργείου Πολιτισμού, για την υλοποίηση του έργου «SUB. 1.40 Βελτίωση και Αποκατάσταση Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού 1.633.000 ευρώ (με ΦΠΑ), καθώς και το θέμα της έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη αλλαγής χρήσης κτιρίου ΠΕ Θεσπρωτίας από κέντρο σπουδαστικής εστίας σε κτίριο αστυνομίας, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, τροποποίηση όψεων, διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου και αποπεράτωση», προϋπολογισμού 55.800 ευρώ (με ΦΠΑ). Ακόμη, το Σώμα θα απασχολήσει το θέμα της έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας, του υπουργείου Πολιτισμού και του Μέκειου Οικοτροφείου, για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Μέκειου Οικοτροφείου», προϋπολογισμού 550.000 ευρώ (με ΦΠΑ), καθώς και η έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Ηπείρου» μεταξύ της Περιφέρειάς Ηπείρου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την ανάθεση της σύμβασης σύνταξης του ΔΣΒ (Παράρτημα ΙΙ της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.4351/2015 και του σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της Περιφέρειας Ηπείρου» Εκτιμώμενης αξίας 1.555.539,06 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ