Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – Συνεδριάζει για το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Την Παρασκευή 2 Απριλίου και ώρα 13.00 συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης – το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
– Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025  της Περιφέρειας Ηπείρου.
– Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου,  οικ. έτους 2021.
– Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ