Σάββατο, 25 Μαρτίου, 2023

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για τις ανάγκες των Αρσακείων Σχολείων στα Ιωάννινα θα προσλάβει εκπαιδευτικούς για τις εξής ειδικότητες:

– Φιλόλογο (ΠΕ02)

– Μαθηματικό (ΠΕ03)

– Τεχνολόγο (ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89)

– Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06)

Απαραίτητα προσόντα: Βαθμός πτυχίου «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς» Διδακτική εμπειρία Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gym-i@arsakeio.gr μέχρι και την Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ