Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-Έκπτωση 30% για συναλλαγές σε τομείς με υψηλή φοροδιαφυγή

Αναρτήθηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι βεβαιώσεις για τις αποζημιώσεις εργαζομένων.

Περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω της παροχής κινήτρων για συγκεκριμένα φορολογικά έτη  δηλαδή από το 2021 έως και 2025 όπως έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου του 30% των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σε ορισμένους τομείς της οικονομίας όπου παρατηρείται υψηλή φοροδιαφυγή, περιλαμβάνεται στους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών.

Στον απολογισμό του έργου του υπουργείου με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνεται ότι στους στόχους για την επόμενη διετία περιλαμβάνονται επίσης οι :

-Ενίσχυση της πράσινης οικονομίας και ψηφιοποίησης, μέσω της παροχής κινήτρων προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε αυτούς τους τομείς της οικονομίας.

-Απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, όπως κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, που σκοπό έχει την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου, με την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσα από την αντιμετώπιση της πολυνομίας.

-Ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων και διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την φορολογική αρχή και με συστήματα POS, με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου.

Στον απολογισμό του έργου του υπουργείου Οικονομικών οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής θα είναι οι εξής:

-Η στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας το προσεχές διάστημα.

-Η υλοποίηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

-Η διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων, μέσα από την υλοποίηση συνεπούς, έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής.

-Η επίτευξη βιώσιμης πιστωτικής επέκτασης, μέσα από την περαιτέρω ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήματος.

-Η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων.

-Η ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

-Η διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.

Στον απολογισμό του υπουργείου απαριθμώνται παράλληλα οι στόχοι που επιτεύχθηκαν την τελευταία διετία, όπως:

* η μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

* η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και επενδύσεων

* η διεύρυνση της φορολογικής βάσης

* η λήψη μέτρων άσκησης κοινωνική πολιτικής

* η δρομολόγηση σχεδίων αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας

* η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

* η ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος

* η νομοθέτηση μέτρων ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους

* η λήψη αποτελεσματικών μέτρων στήριξης κατά της πανδημίας

* η κατάθεση ενός ώριμου και φιλόδοξου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθετικότητας.

Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις αποζημιώσεων ειδικού σκοπού

Εξάλλου, αναρτήθηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι βεβαιώσεις για τις αποζημιώσεις εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το τεχνικό πρόβλημα στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε σχέση με την ανάρτηση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση εργαζομένων που είχαν τεθεί σε ειδικά καθεστώτα αντιμετωπίστηκε. Μετά την επίλυση του τεχνικού προβλήματος, αναρτήθηκαν στην ΑΑΔΕ οι βεβαιώσεις για τις αποζημιώσεις εργαζομένων για το έτος 2020.

Οι βεβαιώσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, σε εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή το περασμένο έτος, εργαζόμενους ενταγμένους στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μετά από μονομερή υπεύθυνη δήλωση (εργαζόμενοι τουρισμού, αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες, καλλιτέχνες, ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί, εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ