Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, 2022

Απορρίφθηκαν οι προσφυγές για τον βιολογικό

Άνοιξε ο δρόμος για την έναρξη του έργου αναβάθμισης

 

Άνοιξε ο δρόμος για την έναρξη του έργου επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΙ, μετά την απόρριψη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της τελευταίας προσφυγής που εκκρεμούσε κατά της απόφασης για την ανάδειξη αναδόχου.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ Άρης Μπαρτζώκας αναφέρει:

«Με μεγάλη χαρά ενημερώνουμε

τους συνδημότες μας ότι η Αποκε-

ντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής

Μακεδονίας απέρριψε και την τελευ-

ταία προσφυγή που είχε κατατεθεί

κατά της απόφασης του Δ.Σ. της

ΔΕΥΑΙ για την ανάδειξη αναδόχου για

την επέκταση των εγκαταστάσεων του

βιολογικού καθαρισμού, προϋπολογι-

σμού 16 εκατομμυρίων ευρώ. Οι προ-

σφυγές αυτές, ακόμη και από εικονικά

ονόματα, έδειξαν ότι ο στόχος δεν

ήταν η οποιαδήποτε αποκατάσταση

της νομιμότητας, αφού άλλωστε όλες

οι αποφάσεις της ΔΕΥΑΙ είχαν ελεγχθεί

λεπτομερώς με τη βοήθεια έγκριτων

νομικών, αλλά η ίδια η ΔΕΥΑΙ και η

πόλη των Ιωαννίνων. Η πεντάμηνη κα-

θυστέρηση της αποστολής του φακέ-

λου του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο

ουδέναν ωφέλησε, αντιθέτως αύξησε

το χρόνο της αναμονής αφού όλες οι

διαδικασίες έχουν ξεκινήσει προ επτα-

ετίας. Με τη σημερινή απόφαση,

άνοιξε πλέον ο δρόμος για την ταχεία

υλοποίηση του έργου και η διοίκηση

της ΔΕΥΑΙ δηλώνει ότι θα καταβάλει

κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην

υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις και οι

εργασίες να ξεκινήσουν το συντομό-

τερο δυνατόν».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ