Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Πιλοτική εγκατάσταση «έξυπνων» υδρομέτρων στο Κάστρο

Μέσω διακρατικής συνεργασίας η Επιχείρηση προχωρά στην απόκτηση βασικών υποδομών που στηρίζονται σε σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους για την παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών ύδρευσης του Δήμου Ιωαννιτών

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, μέσω τηλεδιάσκεψης με ταυτόχρονη δημόσια εμφάνιση στο Youtube, εκδήλωση του έργου Save – Water με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Το έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg, στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων μέσω της αναβάθμισης των υποδομών παρακολούθησης και ελέγχου του πόσιμου νερού και της ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας στη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων.
Οι συνεργαζόμενοι εταίροι του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία είναι και ο επικεφαλής εταίρος, η Περιφέρεια Ηπείρου, το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αυλώνoς (Αλβανία) και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσάς (Αλβανία).
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης παρουσιαστήκαν τα στοιχεία προόδου του έργου από όλους τους εταίρους.
Μέσω του έργου η ΔΕΥΑΙ προχωράει:
– στην ψηφιακή αποτύπωση των στοιχείων που αφορούν στα ήδη εγκατεστημένα υδρόμετρα στον βασικό πολεοδομικό ιστό των Ιωαννίνων με στόχο την δημιουργία ψηφιακής βάσης GIS για την περαιτέρω διαχείρισή τους.
– στον εκσυγχρονισμό, επέκταση και αναβάθμιση της λειτουργίας πέντε Τοπικών Σταθμών Διαρροών (ΤΣΔ) του εσωτερικού δικτύου διανομής του Δήμου Ιωαννιτών και
– στην πιλοτική εγκατάσταση «έξυπνων» ψηφιακών υδρομέτρων στην περιοχή του Κάστρου με παράλληλη καταγραφή των καταναλώσεων σε «πραγματικό χρόνο» και συλλογή/διαχείρισή τους μέσω της βάσης GIS.
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ,  Άρης Μπαρτζώκας, η ΔΕΥΑΙ με την συμμετοχή της στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καταδεικνύει το ενδιαφέρον της για συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διακρατικό επίπεδο, κάτι που θα το συνεχίσει δυναμικά για την ανάπτυξη του Δήμου μας στους τομείς που την αφορούν.
«Με τις συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες ήδη υλοποιούνται σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου, η ΔΕΥΑΙ θα αποκτήσει βασικές υποδομές, που στηρίζονται σε σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, για την παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών ύδρευσης. Μέσω της πιλοτικής δράσης στην εμβληματική για την πόλη μας περιοχή του Κάστρου, η οποία θα επεκταθεί σταδιακά μέσω άλλων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και σε άλλες περιοχές του Δήμου μας, θα αποκτήσει τεχνογνωσία πάνω στα διεθνή πρότυπα για την διαχείριση των καταναλώσεων, την μεθοδολογία αποτύπωσης του ισοζυγίου νερού στα δίκτυα ύδρευσης, την τεκμηρίωση της κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης αλλά και την γρήγορη διαχείριση των διαρροών και άλλων τεχνικών προβλημάτων του δικτύου ύδρευσης.
Όλα αυτά αποτελούν ένα λιθαράκι στον ευρύτερο στόχο της ΔΕΥΑΙ να εξελιχθεί σε μία σύγχρονη Ευρωπαϊκή Επιχείρηση η οποία θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες με σκοπό τη βελτίωση της ανταπόκρισής της προς τους κατοίκους της πόλης στον ευαίσθητο τομέα της διάθεσης και διαχείρισης του πόσιμου ύδατος», σημείωσε.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ