Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022

ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Προχωρούν τα έργα για βιολογικό και λυματολάσπη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του βιολογικού καθαρισμού Ιωαννίνων, ενός από τα μεγαλύτερα έργα που εκτελούνται στο λεκανοπέδιο και με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Τα παραπάνω επισήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ Άρης Μπαρτζώκας, υπενθυμίζοντας πως μόλις πριν από λίγο καιρό το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχε τροποποιήσει τη σύμβασης για την επέκταση της μονάδας βιολογικού καθαρισμού.
Με την απόφαση εκείνη είχε εγκριθεί  η αύξηση των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στο έργο κατά 1.996.000 ευρώ και διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ολοκλήρωσή του προ του τέλους του 2023, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της ΔΕΥΑΙ.
Μέχρι τώρα, στο χώρο των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, έχει ολοκληρωθεί η ενίσχυση του εδάφους με χαλικοπασσάλους στα 2/3 της έκτασης και στο τμήμα αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει, και προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, οι εργασίες σκυροδετήσεων των βασικών μονάδων των νέων εγκαταστάσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.
Στο μεταξύ, η ΔΕΥΑΙ έχει υποβάλει στο Ταμείο Ανάκαμψης πρόταση χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων».
Το έργο έχει προϋπολογισμό 8,8 εκατομμυρίων ευρώ και στόχο έχει την επεξεργασία της λυματολάσπης η οποία παράγεται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. «Με την υποβληθείσα πρόταση στόχος είναι η διαχείριση της λυματολάσπης από τη ΔΕΥΑΙ και η παραγωγή υποπροϊόντος το οποίο θα μπορεί να διατεθεί ακόμη και στη γεωργία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αυτό θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη με τη χρήση μάλιστα πολύ απλών τεχνολογιών όπως αυτή της ηλιακής ξήρανσης μέσα σε ειδικά θερμοκήπια».
Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία υάλινου θερμοκηπίου, εντός του οποίου θα απλώνεται λυματολάσπη πάχους 25cm περίπου, θα ξηραίνεται  με την ηλιακή ενέργεια ή, σε ημέρες με μεγάλη νέφωση με καύση βιοαερίου, και στη συνέχεια θα τοποθετείται σε ειδικούς σάκους. Η όλη διαδικασία θα γίνεται αυτόματα με πολύ μικρή ανθρώπινη επέμβαση.
Η λυπατολάσπη στην τελική της μορφή θα είναι απολύτως κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό για τις περισσότερες καλλιέργειες και τα πρώτα χρόνια θα διατίθεται στο κοινό δωρεάν. Η έγκριση της χρηματοδότησης για την ηλιακή ξήρανση θα αποτελέσει ένα τεράστιο βήμα για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΥΑΙ σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ