Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, 2021

ΔΗΜΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Μετ’ εμποδίων το πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης»

Η ΠΕΔ θα ζητήσει να επιταχυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων στο πρόγραμμα, ώστε να εκδοθούν, το συντομότερο δυνατό, οι αποφάσεις ένταξης των έργων – Μείζον ζήτημα για τους αιρετούς και η υποστελέχωση των δήμων, καθώς στην Ήπειρο, από τις 3.000 περίπου οργανικές θέσεις που προβλέπονται, είναι καλυμμένες οι 1.750

 

Στις βασικές θέσεις της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου που θα προβληθούν και θα υποστηριχθούν στο ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, το οποίο και θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, από 14 έως 16 Οκτωβρίου, κατέληξε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ, στη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασής του, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η πρόταση του προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου, Χρήστου Ντακαλέτση, με την οποία συμφώνησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν να αναδειχθούν από τους Ηπειρώτες συνέδρους θέματα με τοπικό ενδιαφέρον, αντί των ζητημάτων που τίθενται παγίως από την ΚΕΔΕ, σε κάθε συνέδριο.

Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου της ΠΕΔ αλλά και τις προτάσεις που έγιναν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η ΠΕΔ εστιάζει αρχικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος υποστελέχωσης των Δήμων, υπαρκτού για τους περισσότερους και κάλυψη των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από στελέχη της ΠΕΔ Ηπείρου, από τις 3.000 περίπου οργανικές θέσεις που προβλέπονται για τους Δήμους της Ηπείρου, είναι καλυμμένες οι 1.750, ήτοι ποσοστό κάτω από το 60%.

Για τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο, και το ποσοστό κάλυψης είναι κοντά στο 50% επί του συνόλου των περίπου 320 θέσεων που προβλέπονται. Για τους αριθμούς αυτούς, δε λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις που μένουν κενές από την κινητικότητα ή από συνταξιοδότηση.

Σε αντίθεση με όσα έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση, δεν έχουν συσταθεί και στελεχωθεί Γραφεία ή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους, όπως ούτε και οι υπηρεσίες δόμησης, για τις οποίες σήμερα χρέη κατά το πλείστον εκτελούν οι Διευθύνσεις Πολεοδομίας των Δήμων των εδρών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Πρέπει να τεθεί φραγμός στην κινητικότητα που επιφέρει αφαίμαξη των Δήμων και να θεσπιστεί όριο στο 80% της πλήρωσης των υφιστάμενων θέσεων αλλά και να δοθεί η δυνατότητα με αίτησή τους, να μεταταγούν στους Δήμους οι ήδη αποσπασμένοι από κεντρικές υπηρεσίες του κράτους. Τέλος, και στις οικονομικές υπηρεσίες εκτός των τεχνικών υπηρεσιών, να χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου για την κινητικότητα των υπαλλήλων.

Το πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης»

Παράλληλα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων στέκεται στο θέμα της αντιμετώπιση με τη βοήθεια της πολιτείας, της αύξησης του κόστους της ενέργειας στο κομμάτι που αφορά τις υποδομές των Δήμων, π.χ. αντλιοστάσια, οδοφωτισμός, κτλ. αλλά και στα λειτουργικά κόστη των σχολικών μονάδων, ώστε να μην μετακυλιστεί η αύξηση του κόστους αυτού στους δημότες.

Σε δεύτερο επίπεδο ζητείται η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, με τη συνεργασία του κεντρικού κράτους με τους Δήμους, όπως για παράδειγμα στη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων ή σε άλλα έργα που θα συμβάλλουν στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας.

Είναι επιτακτική ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης των κατατεθειμένων προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ώστε να εκδοθούν εντός του επόμενου διαστήματος οι αποφάσεις ένταξης των έργων. Απαραίτητη είναι η ενίσχυση του προγράμματος με πόρους που θα κατευθυνθούν στην αγροτική οδοποιία.

Σύμφωνα με την ΠΕΔ Ηπείρου, υπάρχει ανάγκη για τον επανακαθορισμό του τρόπου έγκρισης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, ώστε και οι μικροί και οι μεσαίοι Δήμοι ενόψει και της επικείμενης απογραφής που ενδέχεται να επιφέρει μείωση των πληθυσμών τους, να χρηματοδοτηθούν στη βάση του ελάχιστου κόστους λειτουργίας τους. Το ίδιο να ισχύσει και για τη ΣΑΤΑ που έχει καταστεί φιλοδώρημα για τους μικρούς Δήμους.

Ακόμη η ΠΕΔ κάνει λόγο για επαναφορά των αιτημάτων για την απευθείας χρηματοδότηση των Δήμων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), για έργα όπως η συντήρηση τμημάτων του οδικού δικτύου, την οποία η Περιφέρεια μεταβίβασε στους Δήμους, για την ολοκλήρωση έργων των Δήμων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από την Περιφέρεια Ηπείρου, κάποια εκ των οποίων παραμένουν στάσιμα λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης, καθώς και για έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες.

Επίσης ζητά επικαιροποίηση των προτάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για περισσότερο ενεργή συμμετοχή των Δήμων στη διαβούλευση, στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης και στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ, καθώς και των θέσεων της ΠΕΔ Ηπείρου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την επαναφορά της απόφασης της ΠΕΔ Ηπείρου για τη διατήρηση ενός τραπεζικού καταστήματος σε κάθε Δήμο. Επίσης, να σταματήσει η αποψίλωση των δημοσίων υπηρεσιών (Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία κτλ.) από τους περιφερειακούς και τους ακριτικούς Δήμους.

Τέλος σύμφωνα με την ΠΕΔ, πρέπει να τονιστεί κατηγορηματικά πως η διαχείριση των απορριμμάτων ανήκει στη δικαιοδοσία του πρώτου βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μόνο, καθώς και η υποστήριξη των πάγιων αιτημάτων για την υλοποίηση των μεγάλων οδικών και άλλων υποδομών στην Ήπειρο (δρόμος Γιάννενα – Καλπάκι – Κακαβιά, σύνδεση Ιόνιας με Πρέβεζα και Πρέβεζας με Μαυρομάτι).

 

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ