Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – 600.000 ευρώ για δυο νέα έργα

Τις συμβάσεις για την υλοποίηση δύο ακόμη έργων υπέγραψε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ με τους αναδόχους τους.
Το πρώτο αφορά στην αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος στην περιοχή της Καλλιθέας με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση οδών σύμφωνα με την εγκεκριμένη πράξη εφαρμογής της Καλλιθέας και το σχέδιο πόλης Ιωαννίνων.
Στο φυσικό αντικείμενο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η κατασκευή τμήματος της οδού Μολυβάδα, της οδού Βουλγάρεως, και η συντήρηση της οδού Δώρας Ντιστριά, της παρόδου Σελλών και της οδού Βωζάνης.
Ο αντιδήμαρχος Έργων, Γιώργος Αρλέτος, σε δήλωσή του τόνισε ότι η περιοχή της Καλλιθέας είναι απ’ αυτές που αντιμετωπίζουν χρονίζοντα προβλήματα στον τομέα των υποδομών.
«Με την παρέμβαση που θα ξεκινήσει σύντομα ο Δήμος απαντά στα αιτήματα των πολιτών για αναβάθμιση του οδικού δικτύου και την βελτίωση της καθημερινότητάς τους» τόνισε ο αντιδήμαρχος.
Το δεύτερο έργο αφορά στην αναβάθμιση αθλητικών χώρων με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ.
Το έργο αυτό αφορά αφορά την κατασκευή δυο γηπέδων 5×5 στις Κοινότητες Λογγάδων και Κουτσελιού, σύμφωνα με τα Πρότυπα Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Το κάθε γήπεδο έχει διαστάσεις αγωνιστικού χώρου σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές, (17,00 Χ 28,00 μ.) και τις περιμετρικές λωρίδες 1,50, 2,00 και 2,50 μ. Ο αγωνιστικός χώρος συνολικά έχει μήκος 32,00 μ. και πλάτος 21,00 μ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ