Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – Σε ευρωπαϊκή τροχιά για «πράσινη» ανάπτυξη

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Πανεπιστημίου Πατρών για τον οδικό χάρτη πορείας του έργου «Ιωάννινα: ενεργειακά ουδέτερη πόλη ως το 2030» – Ποιοι οι στόχοι του προγράμματος που συμμετέχουν τα Ιωάνννινα

 

Με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των βασικών υποδομών και την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και επενδύοντας στην «πράσινη» ανάπτυξη, ο Δήμος Ιωαννιτών, συγκαταλέγεται στη λίστα με τις 100 υποψήφιες πόλεις της Ευρώπης, που θα μετέχουν στην «Ευρωπαϊκή Αποστολή», με στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ιωαννιτών είναι ένας από τους πέντε δήμους της χώρας μαζί με το Ηράκλειο, την Καλαμάτα, τα Τρίκαλα και την Κοζάνη, που θέτουν υποψηφιότητα συμμετοχής στο μεγάλο εγχείρημα της καινοτομίας της Ε.Ε.

Η τελική επιλογή των πόλεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα γίνει μέσα από μία αυστηρή διαδικασία, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν, κάποιος περιορισμός για τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό πόλεων ανά χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Πανεπιστημίου Πατρών για την εκτέλεση του οδικού χάρτη πορείας του έργου «Ιωάννινα: ενεργειακά ουδέτερη πόλη ως το 2030», ενέκρινε κατά την χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 20.000 ευρώ και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Η προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνει ερευνητικές δράσεις ανάπτυξης, αναβάθμισης και ανάπλασης οικιστικών περιοχών και δημοσίων χώρων καθώς και συντήρησης και αποκατάστασης μεμονωμένων μνημείων και συνόλων.

Αναλυτικότερα στόχος είναι η έρευνα και η καταγραφή όλων των κύριων στοιχείων και κατευθύνσεων για το πρόγραμμα των 100 Climet Neutral Cities καθώς και η δημιουργία ενός χάρτη ενεργειών για την προετοιμασία και την υποβολή  προτάσεων που απαιτούνται ενόψει των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Μέσα από την πρώτη προσέγγιση και καταγραφή θα προκύψει και το ακριβές αντικείμενο ενός ερευνητικού πεδίου για τις επόμενες φάσεις του έργου και τις απαιτούμενες δράσεις και ενέργειες μεταξύ των οποίων και η προετοιμασία για την υποβολή του φακέλου προς αξιολόγηση.

Δράσεις και στόχοι

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος θα αναλυθούν οι δράσεις, οι στόχοι και ο χρονικός προγραμματισμός υλοποίησής του ανά θεματική ενότητα, η στρατηγική και το σχέδιο δράσης.

Το αντικείμενο θα δίνει προτεραιότητα σε τέσσερις βασικούς παράγοντες:

– νέες μορφές συμμετοχικής διακυβέρνησης,

– ένα νέο οικονομικό και χρηματοδοτικό μοντέλο,

– ολοκληρωμένος αστικός σχεδιασμός (πόλη, γειτονιά, κτίριο),

– ψηφιακές τεχνολογίες και διαχείριση καινοτομίας.

Ειδικά δε στο πεδίο της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού, σε συμβατότητα με το πρόγραμμα, θα  εκπονηθούν  προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην πόλη.

Μεταξύ άλλων:

– Θα προαχθεί η ανάπτυξη της Βιώσιμης Κινητικότητας: Δίκτυα πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων, δημιουργία χώρων park & ride και σχετικής app εφαρμογής για τους πολίτες, έξυπνα συστήματα στάθμευσης και διαχείρισης της κυκλοφορίας, δίκτυο σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτρικά δημοτικά οχήματα, αστικός εξοπλισμός συνδυασμένος με βιοκλιματικές και καινοτόμες εφαρμογές κ.ά.

-Θα στοχευθεί η Βιοκλιματική Αναβάθμιση και η Εξοικονόμηση Ενέργειας: Διαχείριση αστικής θερμικής νησίδας με ψυχρά υλικά, βιοκλιματική ανάπλαση δημοσίων υπαίθριων χώρων (ψυχρά υλικά, φυτεύσεις, στοιχεία νερού, συστήματα σκίασης, έξυπνη διαχείριση άρδευσης, συλλογή και επανάχρηση ομβρίων υδάτων), ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων μέσω θερμικών προσόψεων και ειδικών θερμοαπορροφητικών υλικών (βλ. σχετ. αναθεωρημένη Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων – Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU (EPBD)), προώθηση της «εικόνας»  της βιώσιμης και ανθεκτικής πόλης κ.ά.

– Θα προταθεί η Ανάπτυξη Πράσινων Αστικών Χώρων: Αναβάθμιση αστικού πρασίνου, δημιουργία «πράσινων δρόμων» και δικτύου «πράσινων διαδρομών» (greenways και blueways και συνδυασμός με app εφαρμογή για την εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών και βελτίωση του city branding, δημιουργία πλατφόρμας παρακολούθησης της βιωσιμότητάς τους), δημιουργία δικτύου πάρκων τσέπης, δημιουργία πράσινων δωμάτων και τοίχων κ.ά.

– Θα διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησης Smart Εφαρμογών και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων: Συστήματα έξυπνου φωτισμού συνδεδεμένα με φωτοβολταϊκά συστήματα, έξυπνα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης, έξυπνη διαχείριση κυκλοφορίας, δίκτυα διαχείρισης «γκρίζου» νερού, «έξυπνη αναβάθμιση» κτιρίων, επανάχρηση δομικών υλικών κ.ά.

Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Αρλέτος, «όλος ο  σχεδιασμός και η υλοποίηση των δράσεων θα συνδέσει τον υφιστάμενο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου (επιχειρησιακό πρόγραμμα, ΣΔΑΕ, ΣΒΑΚ κα) με τις νέες πρωτοβουλίες και πολιτικές της ΕΕ με συνολικό παρονομαστή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».

 

 

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ