Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, 2022

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ- Στο «κάδρο» για το 2022, σημαντικά έργα υποδομής

Σημαντικά αυξημένος ο προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το νέο έτος – Περιλαμβάνει έργα που προέκυψαν ως συνεχιζόμενα από τον προϋπολογισμό του 2021, καθώς και νέα που αφορούν αστικές αναπλάσεις, υποδομές, αλλά και έργα πολιτισμού και αθλητισμού

 

 

 

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ιωαννιτών για το 2022, απασχόλησε το βράδυ της Τετάρτης το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.

Το νέο τεχνικό πρόγραμμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Σώμα και όπως αναλύθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, Γιώργο Αρλέτο, έχει δυο κύρια χαρακτηριστικά.

Το πρώτο έχει να κάνει με τον σημαντικά αυξημένο προϋπολογισμό σε σχέση με το 2021 και το δεύτερο με την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος για το τρέχον έτος, το 2021, σε ποσοστό άνω του 90%.

Μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, για αυτό το δεύτερο χαρακτηριστικό, ο κ. Αρλέτος, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος το 2021, παρά τα όποια προβλήματα δημιούργησε η πανδημία, κυρίως στις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούν οι μελέτες, οι εγκρίσεις τους και οι δημοπρατήσεις των έργων, μέχρι να ξεκινήσει η κατασκευή των έργων.

Ο κ. Αρλέτος είπε μεταξύ άλλων, ότι η δημοτική αρχή, εφαρμόζοντας τον σχεδιασμό της, κατάφερε ώστε η συντριπτική πλειονότητα των έργων είτε να βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης, με συμβασιοποιημένα ήδη έργα είτε άλλα που αναμένεται σύντομα, να συμβασιοποιηθούν.

«Αυτό αποκτά μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψιν, ότι με τις τροποποιήσεις του τεχνικού προγράμματος για το 2021, καταφέραμε να προσθέσουμε 21 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 13,8 εκ. ευρώ. Οι προσθήκες προέκυψαν κυρίως από εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων μέσω εντάξεων νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά προγράμματα, αλλά και εξοικονόμηση πόρων, μέσω της ορθολογικής ανακατανομής των πιστώσεων, προκειμένου να μην χαθούν χρήματα για την κάλυψη των βασικών αναγκών των δημοτών μας», ανέφερε ο κ. Αρλέτος.

Μέχρι σήμερα, τόνισε ο κ. Αρλέτος, έχουν υλοποιηθεί έργα ύψους 25,8 εκ. ευρώ, έχουν συμβασιοποιηθεί στη διάρκεια του 2021 έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,9 εκ. ευρώ και έχουν δημοπρατηθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 39,6 εκ. ευρώ.

Υλοποιήσιμο

το νέο πρόγραμμα

Παράλληλα, κατά την χθεσινή συνεδρίαση, και πάντα αναφορικά με το νέο τεχνικό πρόγραμμα για το 2022, ο κ. Αρλέτος τόνισε πως είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο, με εξασφαλισμένους πόρους, με ισοκατανομή, αλλά και να θέσει τις βάσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Το πρόγραμμα έργων για το νέο έτος, όπως τόνισε ο κ. Αρλέτος, στηρίζεται στη δυνατότητα να χρηματοδοτεί με ίδιους πόρους όσο και με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Βασικός άξονας είναι να υλοποιηθούν σημαντικά έργα υποδομής και βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών σε όλη την έκταση του δήμου, με ισόρροπη χωρικά κατανομή των πόρων.

Το πρόγραμμα του δήμου για τη νέα χρονιά περιέχει έργα και υπηρεσίες που προέκυψαν ως συνεχιζόμενα από τον προϋπολογισμό του 2021, καθώς και νέα έργα που μεταξύ άλλων αφορούν αστικές αναπλάσεις, υποδομές, μεταφορά, εκπαιδευτικές υποδομές αλλά και έργα πολιτισμού και αθλητισμού.

Ποιοι οι βασικοί άξονες

του προγράμματος

Από την άλλη, σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου, Γιώργου Αρλέτου, οι βασικοί άξονες του τεχνικού προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

1. Βελτίωση – αποκατάσταση του οδικού δικτύου και των απαραίτητων υποδομών σε όλη την έκταση του δήμου, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών.

2. Νέες διανοίξεις οδών εντός των Ρυμοτομικών Σχεδίων, ενισχύοντας το πρόγραμμα των διανοίξεων που υλοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

3. Αναπλάσεις πλατειών και αναβαθμίσεις κοινοχρήστων χώρων, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα δράσεων αστικής αναζωογόνησης στο κέντρο της πόλης και των κοινοτήτων.

4. Συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση σχολείων, καθώς και προγραμματισμός για ανέγερση νέων σχολικών συγκροτημάτων.

5. Κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων και βελτίωση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών, με στόχο να αποκτήσει ο δήμος σύγχρονους αθλητικούς χώρους.

6. Σύνταξη μελετών.

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Αρλέτος ανέφερε: «Στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, το 2022 θα είναι μία κρίσιμη χρονιά. Λαμβάνοντας υπόψιν τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας μας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, η νέα περίοδος θα μας βρει έτοιμους στη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση του οράματός μας. Την ανάδειξη του δήμου μας σε πόλο ανάπτυξης και εξωστρέφειας, με λειτουργικό σχεδιασμό του χώρου και των δραστηριοτήτων του», σημείωσε, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες προς το προσωπικό του δήμου.

Οι κατηγορίες των έργων

Αναλύοντας κανείς το τεχνικό πρόγραμμα του 2022, διαπιστώνει πως αυτό χωρίζεται στις ακόλουθες τρεις ομάδες:

Α) στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν συμβασιοποιημένα έργα,

Β) στα έργα που βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης και

Γ) στα έργα που βρίσκονται σε φάση μελέτης – νέα έργα που θα δημοπρατηθούν και θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους εντός του 2022.

Ειδικότερα για τα συμβασιοποιημένα έργα ο προϋπολογισμός το 2021 ήταν 12.042.958,87 ευρώ και για το 2022 ανέρχεται σε 25.836.490,27 ευρώ.

Για τα έργα σε φάση δημοπράτησης ο προϋπολογισμός το 2021 ήταν 14.215. 945 ευρώ και το 2022 ανέρχεται σε 39.606.303,52, ενώ για τα έργα σε φάση μελέτης το 2021 ήταν 35.925.117,97 ευρώ και το 2022 ανέρχεται σε 13. 835.725,00 ευρώ.

Για τα νέα έργα ο προϋπολογισμός τη χρονιά που τελειώνει ήταν 5.085.000 ευρώ και για το 2022 ανέρχεται σε 28.134.000 ευρώ.

Τέλος ο προϋπολογισμός για το σύνολο των έργων το 2021 ήταν 67. 269.021,84 ευρώ και για το 2022 ανέρχεται σε 107.412.518,79 ευρώ.

Συζήτηση και

για τα δημοτικά τέλη

Ένα ακόμη μείζον ζήτημα που συζητήθηκε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο ήταν τα ανταποδοτικά τέλη. Η εισήγηση για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έγινε από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών, Φώτη Βάββα.

Σύμφωνα με την εισήγηση για το 2022, η δημοτική αρχή προτείνει μικρές αυξήσεις των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, για το έτος 2020 εισπράχθηκαν  τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού συνολικού ύψους 10.815.964,84 ευρώ, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου2020 εισπράχθηκαν από τέλη ποσό συνολικού ύψους 6.919.518,77 ευρώ, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 εισπράχθηκε το ποσό των 6.423.640,54 ευρώ.

Η συζήτηση εκτός

ημερήσιας διάταξης

Εν τω μεταξύ, τις ευχές όλων των επικεφαλής και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για γρήγορη ανάρρωση έλαβε ο Δήμαρχος, Μωυσής Ελισάφ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Δήμαρχος τους ευχαρίστησε όλους και αναφερόμενος στο θέμα της πανδημίας σημείωσε ότι η κατάσταση στην περιοχή έχει σταθεροποιηθεί.

«Έχουμε περίπου 100 κρούσματα την ημέρα, περίπου 700 την εβδομάδα. Καταγράφεται μία μικρή αποσυμπίεση στις υγειονομικές μονάδες της περιοχής και παράλληλα διαπιστώνεται αύξηση των εμβολιασμών. Ευελπιστούμε ότι θα οδηγηθούμε σε σταδιακή μείωση των κρουσμάτων ώστε να έχουμε καλές γιορτές» ανέφερε ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος και οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων εξέφρασαν την λύπη τους για την απώλεια του ιερομόναχου Αθανάσιου Χατζή, του παπά- Θανάση, μιας εμβληματικής προσωπικότητας με τεράστια κοινωνική προσφορά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά και από πρόταση του σώματος Δημήτρη Παπαγεωργίου αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος για την απώλεια του παπά- Θανάση.

Με αφορμή θέματα που τέθηκαν στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση ο αντιδήμαρχος έργων Γιώργος Αρλέτος διευκρίνισε ότι οι εργασίες στην οδό Ανεξαρτησίας θα διακοπούν στα μέσα του μήνα και θα συνεχιστούν μετά τις γιορτές ώστε να διευκολυνθεί η εορταστική κίνηση.

Σημειώνεται ότι το έργο στην Ανεξαρτησίας εντάσσεται στο Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου και πριν την έναρξή του υπήρξε διάλογος και συζήτηση με τους κατοίκους της περιοχής.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Φώτης Βάββας έκανε γνωστό ότι τη νέα χρονιά θα υπάρξει απευθείας χρηματοδότηση των αθλητικών συλλόγων της περιοχής μέσα από ανοιχτή διαδικασία και με ξεκάθαρα κριτήρια. Οι όροι και οι προϋποθέσεις θα συζητηθούν μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ