Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- «Ναι» στον ισολογισμό στη «σκιά» της πανδημίας

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, Φ. Βάββα, στα στοιχεία αποτυπώνεται ο μεγάλος αριθμός δημοπρατήσεων έργων, ενώ είναι αναγκαίο να ενταθεί η προσπάθεια των υπηρεσιών για βεβαίωση και είσπραξη οφειλών παρελθόντων ετών

 

Η έγκριση του ισολογισμού του Δήμου και τα αποτελέσματα χρήσης του 2020 αποτέλεσε το μοναδικό θέμα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, το απόγευμα της Τρίτης.

Η βασική εισήγηση έγινε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Φώτη Βάββα. Όπως τόνισε ο ισολογισμός αποτυπώνει την πολύ θετική εικόνα για τον Δήμο ενώ υπογράμμισε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για την πανδημία στέρησαν έσοδα από τον Δήμο.

Το επίπεδο οργάνωσης των μηχανισμών που σχετίζονται με το οικονομικό και διαχειριστικό κύκλωμα, κατά την εκτίμηση των ορκωτών είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε ό,τι αφορά στις υποδομές και την οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου.

Στα στοιχεία, πρόσθεσε ο κ. Βάββας αποτυπώνεται ο μεγάλος αριθμός δημοπρατήσεων έργων ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να ενταθεί η προσπάθεια των υπηρεσιών για βεβαίωση και είσπραξη οφειλών παρελθόντων ετών.

Για τον δήμο Ιωαννιτών βασική προτεραιότητα είναι να βρεθεί μία οριστική λύση με συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ του ίδιου και της ΔΕΥΑΙ. Η δεύτερη αφορά στην επίλυση της εκκρεμότητας που έρχεται από το παρελθόν και αφορά στις οφειλές προς την ΥΠΕ και την ΕΤΑΔ από την χρήση των εκτάσεων όπου βρίσκεται το εργοτάξιο.

«Οι οικονομικές υπηρεσίες του δήμου παράγουν πολύ σημαντικό έργο. Στο διάστημα της πανδημίας αφενός είχε υστέρηση εσόδων αλλά παράλληλα στήριξε τα νομικά του πρόσωπα ώστε να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους», υπογράμμισε ο κ. Βάββας, ενώ τόνισε ότι το διάστημα που μεσολαβεί από την δημοπράτηση ενός έργου μέχρι την έναρξη υλοποίησής του είναι μεγάλο λόγω του θεσμικού πλαισίου που ισχύει με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται υψηλό ποσοστό απορρόφησης παρά τον μεγάλο αριθμό δημοπρατήσεων.

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης

Από την άλλη, ο Θωμάς Γιωτίτσας από την «Ενότητα Πολιτών» που υπερψήφισε τον ισολογισμό τόνισε, ότι γενικότερα υπάρχει μία θετική εικόνα στα οικονομικά, που ξεκίνησε όμως από τις δύο προηγούμενες θητείες, όπως άλλωστε είναι και η πραγματικότητα. Στάθηκε πάντως στο διαχωρισμό μεταξύ των έργων που δημοπρατούνται και των απορροφήσεων, λέγοντας, ότι στο δεύτερο κομμάτι καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Ο Βασίλης Κοσμάς από την παράταξη «Ιωάννινα 2023», ζήτησε να υπάρξει ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα και μία απόφαση που θα δώσει οριστική λύση στις ανείσπρακτες οφειλές του παρελθόντος και επιπλέον ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία Οικονομικών και την αντιδημαρχία, μία αναλυτική ενημέρωση για το ταμειακό διαθέσιμο του δήμου, που έχει ξεπεράσει τα 24 εκ. ευρώ.

Τα στοιχεία

Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2020 διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ποσού 1.655.790,99 ευρώ, έναντι επίσης πλεονάσματος ποσού 790.634,50 ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2019, όπως καταγράφεται στην έκθεση των ορκωτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο αντιδήμαρχος τα συνολικά οργανικά έσοδα του δήμου της χρήσεως 2020 ανήλθαν στο ποσό των 34.477.620 ευρώ.

Τα οργανικά και ανόργανα έσοδα ανέρχονται σε 43.074.988,36 ευρώ. Οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων της χρήσης 2020 ανέρχονται στο ποσό των 3.111.801,83 ευρώ και τα έσοδα από εισφορά σε χρήμα για κάλυψη επενδυτικών δαπανών σε 455.310,81 ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις του δήμου στη χρήση 2020, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθέσιμων αρχής της χρήσης, όπως προκύπτουν από τον Ταμειακό Απολογισμό, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 68.850.250,41 (Χρηματικό υπόλοιπο 01/01/2020 23.539.797,61 ευρώ πλέον 45.310.452,80 ευρώ).

Αποχώρησε η παράταξη «Πολίτες για την Ανατροπή»

Τέλος, να σημειώσουμε πως στην αρχή της συνεδρίασης ο Λαζ. Νάτσης από τους «Πολίτες για την Ανατροπή», αποχώρησε, διαμαρτυρόμενος για την συνέχιση των συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Η δημοτική αρχή επιμένει στην υποβάθμιση της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και κατ’ επέκταση της ίδιας της δημοκρατίας.  Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας την τακτική του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, που πηγάζει καθαρά από τακτικισμούς της δημοτικής αρχής», ανέφερε, ενώ για προσχηματικές δικαιολογίες κατηγόρησε τη δημοτική αρχή και ο Θ. Μπέγκας, ζητώντας να ξεκινήσουν άμεσα οι διά ζώσης συνεδριάσεις του δημ. συμβουλίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ