Σάββατο, 25 Μαρτίου, 2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – «Όχι» στο υδροηλεκτρικό του Ανθοχωρίου

Αρνητική γνωμοδότηση και για το περιεχόμενο της ΜΠΕ του έργου κατασκευής και λειτουργίας έξι Αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 18 MW

 

Ομόφωνα «όχι» επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για το έργο «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ρέματος «Λευκοπόταμος», ισχύος 1,38 MW, στη Τ.Κ. Ανθοχωρίου, Δ.Ε. Μετσόβου, είπε στη συνεδρίαση της Πέμπτης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν και κάτοικοι του Ανθοχωρίου, ενώ την κοινότητα εκπροσώπησε, εκτός από τον πρόεδρο και η νομική σύμβουλος, Λίνα Γιωτάκη. Η κα Γιωτάκη αφού άκουσε τον εκπρόσωπο της ομάδας έργου, αναφέρθηκε στα υπαρκτά θέματα που αναλύονται σε οικολογικούς αλλά και ιδιοκτησιακούς λόγους, ενώ ανέδειξε την αγωνία των κατοίκων για τη διατήρηση του φυσικού κάλλους της ευρύτερης περιοχής αλλά και την ανάγκη στήριξης και ενδυνάμωσης δραστηριοτήτων που συνεχίζουν να υπάρχουν στο Ανθοχώρι.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, αντιπεριφερειάρχης, Βασίλης Γοργόλης διευκρίνισε πως από την πλευρά του φορέα υλοποίησης του έργου δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις στα θέματα που είχε θέσει η Επιτροπή σε προηγούμενη συνεδρίαση σχετικά με τον κίνδυνο κατολισθητικών φαινομένων, τη διαδικασία ύδρευσης/ άρδευσης, καθώς και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. «Για αυτό και η εισήγησή μας είναι αρνητική», κατέληξε με τις παρατάξεις να συμφωνούν.

Για τους αιολικούς σταθμούς

Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση, μετά από σχετική εισήγηση και της αρμόδιας υπηρεσίας, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και για το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή και λειτουργία έξι Αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 18 MW.

Η ΜΠΕ αφορούσε τους αιολικούς σταθμούς στις θέσεις «Τρικορφον», «Μεσοβούνι» και «Μεγάλη Καψαλα» της Δ.Ε. Ασπροποτάμου και στις θέσεις «Κουτσουλας» και «ΧιολιΙ» της Δ.Ε. Καστανιάς, του Δήμου Μετεώρων, της Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας και στη θέση «Οξυά Δεσπατη» της Δ.Ε. Μετσόβου, του Δήμου Μετσόβου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.

Άλλα θέματα

Παράλληλα, στη συνεδρίασής η Επιτροπή Περιβάλλοντος, γνωμοδότησε και για το περιεχόμενο των Μ.Π.Ε. των εξής έργων:

– Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, με αύξηση δυναμικότητας από 19.560 σε 28.360 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Μούσιας» της Τ.Κ. Βίγλας, Δ.Ε. Αμβρακικού του Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)
– Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 63.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στην Τ.Κ. Ρωμιάς, Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)
– Εγκατάσταση χοιροτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 3.000 χοιριδίων κρεατοπαραγωγής άνω των 30 κιλών, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ντούσκος», Τ.Κ. Γυμνοτόπου, Δ.Ε. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)
– Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 63.000 πτηνών πάχυνσης, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Μπανασι» της  Τ.Κ. Γυμνότοπου, Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)
– Ε.Π.Ο., εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 27.720 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Φτέρη», της Τ.Κ. Μαρμάρων, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου (κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση)
– Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου, Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου, Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)
Προβολή ηπειρωτικών προϊόντων

Τέλος, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ενέκρινε – κατά πλειοψηφία – τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε εκδήλωση Ηπειρωτικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στα τέλη Μαρτίου 2023, καθώς και σε εκδήλωση Ηπειρωτικών προϊόντων & τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα στα τέλη Μαΐου 2023.

Όπως, τόνισαν στελέχη του Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας, η Περιφέρεια συμμετέχει στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις μετά από  σχετικές προσκλήσεις.

Ακόμη, διευκρινίστηκε πως η προηγούμενη απόφαση για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών παραγωγών πωλητών για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου, που είχε οριστεί στις 350 θέσεις, αφορά και τους επαγγελματίες πωλητές.

 

Βασίλης Λούπας

 

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ