Σάββατο, 20 Αυγούστου, 2022

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – Μία και… καλή προσφορά για τον οδοφωτισμό

Η αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για τον αστικό οδοφωτισμό με τεχνολογία Led στον δήμο Ιωαννιτών, έδειξε πως κατατέθηκε μια και μοναδική προσφορά, για ένα σημαντικό έργο με εκτιμώμενο κόστος 15,4 εκ. ευρώ

 

Αποσφραγίστηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού Δήμου Ιωαννιτών».

Όπως προκύπτει, κατατέθηκε μια και μοναδική προσφορά, από μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας στις υποδομές και στα ενεργειακά έργα. Συγκεκριμένα και όπως ανακοίνωσε και επισήμως η Περιφέρεια Ηπείρου η μία προσφορά κατατέθηκε από την «Ένωση Εταιρειών ΤΕΡΝΑ Α.3 – FOTAGON LED Α.Ε» και ήδη άρχισε η εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό και στη συνέχεια θα γίνει και η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.  Με βάση τη διακήρυξη, του έργου «Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του δήμου Ιωαννιτών» το εκτιμώμενο κόστος είναι 15.447.592 ευρώ, πέραν ΦΠΑ.

Το ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης είναι προφανώς, η κατάθεση προσφοράς από μία και μόνο εταιρεία, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολλές περισσότερες που επίσης αναλαμβάνουν ή εξειδικεύονται σε παρόμοια ενεργειακού χαρακτήρας, έργα.

Αν παρόλα αυτά ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της προσφοράς δεν παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, τότε η εταιρεία θα αναδειχθεί μειοδότης και θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης, αφού προηγηθεί ο προσυμβατικός έλεγχος.

Θέμα ακύρωσης του διαγωνισμού, με την επίκληση της ελάχιστης συμμετοχής εταιρειών και κατάθεσης προσφορών δεν υφίσταται, ούτε σε τυπικό, αλλά ούτε και ως προς το ουσιαστικό σκέλος του διαγωνισμού, με τη διακήρυξη, να περιλαμβάνει ασφαλιστικές δικλείδες.

Επίσης από την Περιφέρεια Ηπείρου αναφέρεται ότι εφόσον η προσφορά κατακυρωθεί, τότε δε θα υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις, αφού δεν υπάρχει περίπτωση προσφυγής από άλλη ενδιαφερόμενη εταιρεία. Εκείνο που μένει να διευκρινιστεί βέβαια, είναι το ποσοστό της ωφέλειας που θα προκύψει από την προσφορά της εταιρείας που υπολογίζεται από το ποσοστό εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται με τη λειτουργία του έργου.

Πηγές προσκείμενες στην ενεργειακή αγορά πάντως αναφέρουν, ότι η κατάθεση προσφοράς από μία και μόνη εταιρεία ενδεχομένως φανερώνει και κάποια «συμφωνία κυρίων» μεταξύ των μεγάλων ενδιαφερόμενων εταιρειών σε τέτοιου είδους έργα, σε μία λογική να αποφευχθούν οι μεταξύ τους συγκρούσεις, που οδηγούν το λιγότερο σε καθυστερήσεις και το περισσότερο, ακόμη και σε ακυρώσεις, λόγω προσφυγών, κάτι που μένει να αποδειχθεί στην πορεία με την υλοποίηση των διαγωνισμών και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην Ήπειρο εκκρεμεί ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο δήμο Πρέβεζας, που υλοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου επίσης μέσω του μηχανισμού ELENA.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ