Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Δέκα εκ. ευρώ για εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις για δυο μεγάλα έργα υποδομής, εξασφάλισαν μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» οι δήμοι Ζίτσας και Δωδώνης – Τι περιλαμβάνουν τα δυο έργα

 

Την χρηματοδότηση ενός ακόμη μεγάλου έργου υποδομής που βελτιώνει και εκσυγχρονίζει  τα δίκτυα ύδρευσης εξασφάλισε ο Δήμος Ζίτσας από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Πρόκειται για το έργο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δήμου Ζίτσας συνολικού προϋπολογισμού 5.898.343,22 ευρώ που με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Ο Δήμαρχος Ζίτσας, Μιχάλης Πλιάκος με αφορμή την απόφαση ένταξης επισημαίνει: «Το έργο αυτό μας οδηγεί στο μέλλον και μας κάνει ως Δήμο πρωτοπόρους στον συγκεκριμένο τομέα. Με την τοποθέτηση 4.000 οικιακών καταμετρητών με ψηφιακούς αισθητήρες και τα αντικείμενα που περιλαμβάνουν τα υποέργα στοχεύουμε και εξασφαλίζουμε τη μείωση των διαρροών, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, καθώς και την πλήρη προστασία των δεξαμενών, των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων και των πηγών».

Παράλληλα ο Δήμαρχος συγχαίρει και ευχαριστεί τα στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματα Ύδρευσης και Προγραμματισμού) καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «απέδειξαν για ακόμη μία φορά, ότι μπορούν με άριστο τρόπο να υλοποιήσουν το όραμα της Δημοτικής Αρχής».

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας και το φυσικό αντικείμενο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αντικατάσταση των Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης των Οικισμών Χίνκας, Λάλιζας και Ζόργιανης της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας προϋπολογισμού 928.225,81ευρώ.

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου και Τηλεχειρισμού Ανίχνευσης Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας Προϋπολογισμού 3.163.091,20 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το υποέργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης με στόχο τη μείωση των διαρροών, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, την ακριβή καταγραφή του νερού που προμηθεύεται ο Δήμος από τρίτο φορέα, την παρακολούθηση και τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού  και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας.

Το σύστημα περιλαμβάνει έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε) που θα επεξεργάζεται  τα συλλεγόμενα από τους τριάντα οκτώ (38) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) τους 13 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Παροχής (Τ.Σ.Ε.Π). Επιπλέον, στο σύστημα περιλαμβάνεται και Φορητό Εξοπλισμό (Φ.Ε.) ανίχνευσης διαρροών και έλεγχο της ποιότητας νερού.

Περιλαμβάνει ακόμη την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ολοκληρωμένου Ασύρματου Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης & Ελέγχου της Κατανάλωσης του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας προϋπολογισμού 1.782.229,68 ευρώ.

Ειδικότερα, το υποέργο αφορά τη συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο της κατανάλωσης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των επιλεγμένων περιοχών του Δήμου Ζίτσας (Άνω Λαψίστα – Βουνοπλαγιά – Γραμμένο – Ελεούσα – Ροδοτόπι), η συλλογή και αποθήκευση ιστορικών δεδομένων της κατανάλωσης, η ακριβής και συνεχής μέτρηση, και η δυνατότητα της μετέπειτα διασύνδεσής του με λογισμικό τιμολόγησης.

Το προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου της κατανάλωσης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, μέσω των 3.902 ψηφιακών αισθητήρων καταγραφής και αποστολής δεδομένων μέτρησης καταναλώσεων.

Στον Δήμο Δωδώνης

Παράλληλα, επιλύεται οριστικά το πρόβλημα της ανεπάρκειας πόσιμου νερού σε ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου Δωδώνης που βρίσκεται στα όρια του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, με την απόφαση ένταξης στον Άξονα «Περιβάλλον» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για μεταφορά νερού σε τοπικές κοινότητες της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου Δήμου Δωδώνης».

Την απόφαση ένταξης υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Το ποσό της χρηματοδότησης του έργου ανέρχεται στα 4.115.900 ευρώ.

Ως προς το φυσικό αντικείμενο, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη μεταφορά νερού στις τοπικές κοινότητες Αβγό, Επισκοπικό, Σερβιανά, Κρυφοβό, Θεριακήσι, Αγία Κυριακή και Μολυβαδιά της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης.

Λόγω της παλαιότητας και του υλικού κατασκευής των αγωγών, το υφιστάμενο δίκτυο εμφανίζει προβλήματα συχνών θραύσεων, δεν υπάρχει έλεγχος της διανομής των παροχών και αυξάνεται το κόστος της αποκατάστασης, ενώ δεν υπάρχει επάρκεια πόσιμου νερού στους οικισμούς.

Θα γίνει αντικατάσταση του συνόλου των μεταφορικών αγωγών του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, προσθήκη φρεατίων ελέγχου (παροχής, εξαερισμού, εκκένωσης κλπ.) και κατασκευή 4 νέων δεξαμενών. Το μήκος των αγωγών είναι 22.902μ. Στη χρηματοδότηση του έργου περιλαμβάνονται ακόμα αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, καθώς και έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), προϋπολογισμού 62.000 ευρώ.

Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Δωδώνης, Χρήστος Ντακαλέτσης, «με το εγκριθέν έργο επιλύεται ένα χρονίζων και μεγάλο πρόβλημα Κοινοτήτων του Δήμου Δωδώνης που γίνεται αισθητό ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες».

Για τη λειτουργία του έργου, θα αξιοποιηθεί η υπάρχουσα γεώτρηση στην Κοινότητα Ραβενίων, ενώ έχει ήδη αδειοδοτηθεί και δρομολογείται και μια νέα γεώτρηση στην Κοινότητα Επισκοπικού που θα εισφέρει περισσότερο νερό στο δίκτυο. Τέλος, είναι σημαντικό πως το νέο έργο συνδυάζεται και με τις εν εξελίξει παρεμβάσεις αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης στο Κρυφοβό, το Αβγό και στο συνοικισμό της Μολυβαδιάς, της Κοινότητας Σερβιανών.

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ