Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – Αλλαγή σελίδας με τα Συμβούλια Διοίκησης

Υπηρεσιακός Πρύτανης μέχρι την εκλογική διαδικασία του Οκτωβρίου, ο Τρ. Αλμπάνης

Σε μια νέα εποχή αναμένεται να περάσει και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όπως και όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, μετά τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των νέων Συμβουλίων Διοίκησης, στο τέλος Οκτωβρίου.
Χθες, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Τριαντάφυλλος Αλμπάνης στο περιθώριο εκδήλωσης,  ρωτήθηκε για την διαδικασία καθώς οι εκλογές έχουν οριστεί για τις 26 Οκτωβρίου. Η διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά και από αυτή θα έχουμε την ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Οι αλλαγές γίνονται στα πλαίσια της εφαρμογής του νέου νόμου.
Όπως είπε ο κ. Αλμπάνης αυτό το διάστημα και μέχρι τη διενέργεια των εκλογών «είναι υπηρεσιακός πρύτανης» καθώς η θητεία στην πράξη ολοκληρώθηκε τέλος Αυγούστου αλλά θα παραμείνουν μέχρις ότου να γίνουν οι εκλογές και να υπάρχει ομαλή μετάβαση στην νέα εποχή διοίκησης του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των εσωτερικών μελών θα πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα ως τις 30 Σεπτεμβρίου. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αν, σωρευτικά, ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή και τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Το Πανεπιστήμιο προχώρησε επίσης στην έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο.
Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται ηλεκτρονικά και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων έχει οριστεί η 17η Οκτωβρίου.
Πρύτανης εκλέγεται ένας εκ των εσωτερικών μελών που θα έχουν αναδειχθεί στο Συμβούλιο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ