Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Και με τη… βούλα το νέο Συμβούλιο Διοίκησης

Αναρτήθηκε στη σελίδα του Ιδρύματος η διαπιστωτική πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου, με όλα τα ονόματα των μελών που το απαρτίζουν – H θητεία του Συμβουλίου ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2026

Και επίσημα ανακοινώθηκαν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τα ονόματα των μελών που απαρτίζουν το νέο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος.
Συγκεκριμένα στη σελίδα του Πανεπιστημίου αναρτήθηκε η διαπιστωτική πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης που περιλαμβάνει τα 11 ονόματα των μελών που το απαρτίζουν, ενώ σημειώνεται ακόμη πως η θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης άρχεται από την ημερομηνία συγκρότησής του και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2026.
Έτσι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαπιστώνει τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως εξής:
Άννα Μπατιστάτου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Εσωτερικό Μέλος.
Σταύρος Νικολόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής, Εσωτερικό Μέλος.
Κωνσταντίνος Καραμάνης, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.
Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.
Χρήστος Σταυράκος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Εσωτερικό Μέλος.
Αικατερίνη Πλακίτση, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής, Εσωτερικό Μέλος.
Γουλιελμάκης Ελευθέριος, Εξωτερικό Μέλος.
Κουτσελίνη – Ιωαννίδου Μαρία, Εξωτερικό Μέλος.
Μανούσου Πηνελόπη, Εξωτερικό Μέλος.
Μοροπούλου Αντωνία, Εξωτερικό Μέλος.
Ντελής Ματθαίος, Εξωτερικό Μέλος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ